Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Mesut Dönemi

tarafından
35
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Mesut Dönemi

I. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin Sultanı I. Mesut Dönemi başlamıştır.

 

I. Mesut Dönemi

 • Kılıçarslan öldükten sonra Selçuklu tahtı biraz boş kaldı. Daha sonra I. Kılıç Arslan‘ın oğlu Şahinşah tahta çıktı. Kardeşi Mesut Danişmentlilerin yardımıyla 1116 yılında Türkiye Selçuklu tahtının başına geçti.
 • Mesut ileriki zamanda Danişmentlilerle iş birliği yaparak Bizans’a karşı ciddi başarılar kazanmıştır. Daha sonra onların taht kavgalarından yararlanarak Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Elbistanı kendi himayesine aldı.
 • Bizans İmparatoru bir süre sonra Türkleri Anadolu’dan atmak için sefere çıktı. Sultan Mesut Konya yakınlarında Bizans ordusuna karşı başarı kazandı. Bu arada da II. Haçlı ordusunun Anadolu’ya doğru geldiğini haber alan Mesut Bizans ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
 • II. Haçlı ordusuna karşı da Eskişehir yakınlarında başarı kazanan I. Mesut, daha sonra Danişmenlilerden Sivas ve Malatya’yı da almıştır.
 • 1555 yılına gelindiğinde Mesut Konya da hayata veda etmiştir.

Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Mesut Dönemi

HAÇLI SEFERLERİ

11. ve 13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulundurduğu Kudüs için Hristiyanların düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri adı verilir. Haçlı seferlerinin dini gözükme sebebi ekonomik emellerden dolayıdır. Asıl amaç ise doğunun zenginliklerini ele geçirmektir.

Haçlı Seferleri’ni Nedenleri

 Dini Nedenler

 • Kudüs, Antakya ve İznik’i Müslümanlardan geri alma düşüncesi
 • Papa tarafından kurulan Kluni Tarikatı’nın Müslümanlara karşı Hristiyanları kışkırtmaları
 • Papa’nın sefere katılanların cennete gireceğini söylemesi
 • İslam dininin batıya yayılmasını engellemek
 • Din adamlarının gücünü arttırmak istemesi

Siyasi Nedenler

 • Türklerin Bizans’ı tehdit etmesi
 • Şövalyelerin macera arayışları
 • Kralların toprak genişletme düşünceleri
 • Orta Doğu ülkelerinde Hıristiyan devlet kurulma düşünceleri

Ekonomik Nedenler

 • Şövalyelerin zenginliklerini arttırmak istemesi
 • Avrupanın doğunun zenginliklerine göz dikmesi
 • İpek ve Baharat yollarının ele geçirme düşünceleri

I. Haçlı Seferleri(1096-1099)

 • İznik 1097 yılında Bizans tarafından teslim alındı.
 • Başkent Konya’ya taşındı.
 • Haçlılar Kudüs’e ulaşarak burada 1099 yılında Latin Krallığı kurdular.
 • Batı Anadolu da Antakya ve Urfayı ele geçirdiler.

II. Haçlı Seferi(1147-1149)

 • Musul Atabeyi İmameddin Zengi, Urfa Latin Kontluğuna son verince Almanlar ve Fransızlar birleşerek II. Haçlı Seferine çıktılar.
 • İlk defa kral ve imparatorların katıldığı bu sefer asıl amacına ulaşamamıştır.
III. Haçlı Seferi(1189-1192)
 • Selahattin Eyyübi, 1187 yılında yapılan Hittin Savaşı esnasında Kudüs kralını yenilgiye uğratarak Kudüs’ü feth etti. Kudüs’ün Müslümanlar tarafından alınması III. Haçlı Seferlerine neden oldu.
 • Selahattin Eyyübi Haçlılar karşısında başarılı olunca, Haçlılar Kudüs’ü feth edemeden geri döndüler.
IV. Haçlı Seferi(1202-1204)
 • Eyyübi Devletinin Filistin ve Suriyede bulunan bazı şehirleri ele geçirmesi üzerine IV. Haçlı Seferi düzenlendi.
 • Asıl amaçlarını unutan Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak imparator ve oğlunu öldürerek İstanbul da 1204 yılında bir Latin İmparatorluğu inşa ettiler.
Haçlı Seferinin Sonuçları

Dini Sonuçlar

 • Avrupa da din adamlarına olan güven sarsıldı.
 • Kutsal yerler yine Müslümanlarda kaldı.
 • Katolik ve Ortodokslar arasındaki ayrılıklar arttı.

Siyasi Sonuçlar

 • Binlerce şövalye seferler sırasında hayatını kaybetti
 • Feodalite rejimi zayıfladı.
 • Merkezi krallıklar güçlendi.
 • Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
 • Selçukluların İslam dünyası üzerinde prestiji arttı.

Ekonomik Sonuçlar

 • Doğu ve batı ticareti gelişti.
 • Papaların seferlere mali destek sağlamak için bankalara başvurması bankacılığı geliştirdi.
 • Avrupa da şehir halkı zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdu.
 • Suriye ve Filistin ekonomik bakımdan zarar gördü.

Teknik Sonuçlar

 • Pusula, barut, kağıt ve matbaa Avrupa ya götürüldü.
 • Avrupalılar İslamı yakından tanıdılr.
 • Avrupalılar Türk halkından kervansaray, kemer ve köprü yapımını öğrendiler.