Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Kılıçarslan

tarafından
14
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Kılıçarslan

Süleyman Şah dan sonra padişah olan Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Kılıçarslan devletin duraklama dönemine bir nebze de olsa son vermeye çalışmış ve Türkiye Selçuklu devletinde büyük gelişimler sağlamıştır. 

I. Kılıçarslan Dönemi

  • Süleyman Şah‘ın doğu seferine çıktığı esnada  Ebul Kasımı vekili olarak bırakmıştı. Süleyman Şah’ın ölümünden sonra oğulları esir alınarak Melikşahın yanına götürüldü. Melikşah öldükten sonra Süleyman Şah’ın oğlu I. Kılıçarslan tahtı Ebul Kasım dan savaşmadan almıştır. 
  •  Kılıçarslan padişah olduktan sonraBizans üzerinde baskı kurdu.
  •  İzmir’de devlet kurmuş olan Çaka Bey’in kızıyla siyasi gücünü arttırmak evlendi. Ancak Bizans’ın kışkırtmaları sonucu, I. Kılıç Arslan Çaka Bey’i ortadan kaldırdı.
  •  Bizans’la bir antlaşma yaparak batı sınırını güvence altına alan I. Kılıçarslan doğuya doğru yöneldi. Malatya’yı kuşattığı esnada, büyük bir haçlı ordusunun Anadolu’ya doğru ilerlediği haberini aldı. Kuşatmayı kaldırarak İznik’e geri dönüş yaptı..
  • Konya’ya döndükten sonra Haçlılarla mücadele eden I. Kılıçarslan, Haçlıları mağlup ettikten sonra Malatya ya dönerek Malatya yı Danişmentlilerin elinden aldı. 
  •  I.Haçlı Seferinde I.Kılıçarslan İznik’i Bizans’a bırakmak zorunda kaldı ve merkezi Konya’ya taşıdı.
  • Haçlılara karşı Bizans ileantlaşma yaparak doğuya yöneldi. Önce Danişmentlileri yendi. Malatya’yı aldı,Suriye’ye yöneldi. Musul’u ele geçirdi. Bunun üzerine Büyük Selçuklu SultanıMuhammed Tapar ile yaptığı savaşta yenilen I.Kılıçarslan, atıyla Habur Irmağı’nı geçerken 
     1107 yılında boğuldu..