Türk Kültür Tarihi

tarafından
10
Türk Kültür Tarihi

Türklerin kültüründe esas alınan bazı terimler vardır. Türk Kültür Tarihi terimleri nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

HALK(KÜN)

 • Türkler arasında özel mülkiyet mevcuttu.
 • Her aile kendi başına il(devlet) sayılırdı.
 • Sınıf mücadelesi yoktu.
 • Her boy kendi halkının sorunlarını bilirdi.
 • Halkın ileri gelenleri vardı.
 • Halk arasında hukuk sistemi vardı. Herkes eşit kabul edildiği için kölelik sistemi yoktu.

KANUN(TÖRE)

 • Yazılı ve yazısız kurallar bütünüdür.
 • İnsanlığın kendi hakikatlerini bildirmek ve onların sukunetle refah içinde yaşatmak maksadıyla devlet gibi insanlığa en büyük fayda sağla getiren en büyük müessesedir.
 • Türk lerin töresin kesin hükümler bildiriyordu.

türk töresi

TEŞKİLAT

DEVLET MECLİSİ(TOY)

 • Toya katılma hakkında sahip kişilere Toyhun denirdi.
 • Kurultay anlamına da gelir.
 • Törede değişiklikler yaparlardı.
 • Hükümdar ve veliahtı belirleyebilirdi.
 • Siyasi, sosyal, ekonomik sorunlar ile ilgili kararlar alabilirlerdi.

HÜKÜMET(AYUKI)

 • Yönetimle ilgili kararları almak ve uygulamak amacıyla oluşturulan kurula ayukı(bakanlar kurulu/hükümet)
 • Ayukının basında bulunan kişiye Aygucı veya üge(başbakan) denilir.
 • Hükümet üyelerine buyruk(bakan) Sayıları zaman zaman değişirdi.

HÜKÜMDAR(İLİG)

 • Hükümdar en büyük devlet yöneticisidir. Tanhu ve Şanyu unvanlarını MÖ 5. yy ortalarına kadar kullandılar. Daha sonraları ;
 • İdikut(Kut sahibi),Erkin, İlteber, Külerkin,Yabgu gibi unvanlar kullandılar.

Hükümdar Göstergeleri

 • Otağ: Çadırının olması
 • Örgin: Tahtının olması
 • Tuğ: Bağımsızlık sembolu
 • Kotuz: Yabancı devletlerin gönderdiği elçi ve hediyeler
 • Davul
 • Yay ve Kılıç
 • Para
 • Hutbe

Cihan Hakimiyeti

 • Cihan hakimiyeti eski türklerde dini inançlardan gelen kut anlayışına dayanırdı.

Halkın Hükümdardan Beklentileri

 • İktisadi İstiklal
 • Adil ve eşit kanun
 • Sağlam bir asayiş
 • Huzurlu bir hayat

HATUN

 • Hükümdar törenle unvanını alırken saraya gelen hatun unvanı Hunlardan beri Türkler de tanınmakta idi.
 • Hatunlar söz sahibiydiler.
 • Aralarında devlet siyasetine yön veren, devlet reisliği yapanlar vardı.
 • Devlet meclisine katılırlar, bazen elçileri kabul ederlerdi.

VELİAHD(ELİG-BEG)

 • Eski Türklerde veliahd göstermek gelenekti. Büyük evladın veliahd olması kesin değildir.
 • Asya Hun tarihinde büyük evladın tahta çıkması diper kardeşlerden birisinin yerini almasından daha azdır. Yani şehzadeler arasında liyakat ön planda tutulmuştur.
 • Kut telakkisi önemlidir.
 • Diğer taraftan şehzadeler küçük yaşta iseler amcalarının tahta geçmesi de töreye uygundur.

İKİLİ TEŞKİLAT

 • Eski Türklerde devlet iki bölüm halinde yönetiliyordu.
 • Doğu-batı(Asya Avrupa Hunları),
 • Kuzey-güney(Akhun, Göktürkler),
 • Büyük-küçük(Bulgarlar, Macarlar)
 • Bozok-üçok(Oğuzlar)
 • Ak-kara(Hun) şeklinde yönetiliyorlardı
 • Daima bir tarafın üstünlüğü tanınırdı.
 • Bozkır devlet idaresinde başta Başbakan(Aygucı), olmak üzere Devlet Meclisi üyeleri(Toygunlar), Buyruklar(Bakanlar), vardı.
 • Göktürkler zamanında bu unvanlar babadan oğula, büyük kardeşten küçük kardeşe geçerdi.

ÇİFTE KRALLIK MESELESİ

 • Türk devletlerinde yönetimi kolaylaştırmak için ülke sol ve sağ (Doğu ve batı) olarak ikiye ayırırdı. Ortada(Merkezde) asıl hükümdar bulunurdu. Sağ da ve Sol da ise hanedan üyelerinden yabgu bulunurdu.
 • Türkler de siyasi teşkilatlanmanın en önemli kısmını il(devlet) meydana getiriyordu.
 • Türk ili yurdu oruyan milleti huzur ve barış içinde yaşatan siyasi bir kuruluştur.
DİPLOMASİ(ELÇİLİK-BİLGELİK)
 • Büyük Türk imparatorluğunda siyasi temasları yürüten dış işleri dairesi en mühim kurumlardan biridir.
 • Asya Hunlarından itibaren diplomatik ilişkiler başlamıştır. Yerli yabancı bir çok kaynakta diplomasi yer almıştır.
 • Asya Hunlarında Diplomatik ilişkileri yürütmede kendilerinden yararlanılmak üzere;
 • Katip(Bitikçi),
 • Elçi(Yalabaç, Yalabçı),
 • Tercüman(Tilmaç) gibi görevlilere sahip olmuşlardır. 
ORDU(SÜ)
 • Türk ordusu ücretli değildir.
 • Türk orduları daimi idir. Kadın-erkek, genç-yaşlı herkes her an savaşa hazır olabilecek durumda olmalıdır.
 • Türk ordularının temelinde süvariler vardı. Atlı kuvvetler yanında yer alan yardımcı olarak iş gören yaya lar sayıca pek azdı.
 • En büyük askeri birlik 10 bin kişi idi.
 • Savaşlarda Turan taktiği uygulanırdı.
 • Türk ordusuna Börü adı verilirdi.
 • Ordu da 10 lu sistem vardı.