Türk Adının Anlamı

tarafından
33
Türk Adının Anlamı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihine giriş yapmadan önce size Türk Adının Anlamı konusunda bilgi vermek istiyorum

TÜRK ADININ ANLAMI

 • Heredot (M.Ö V. Asır) Targitalar
 • Tomaschek İskit topraklarında oturdukları söylenen Tyrkae
 • Hammer Tevratta adı geçen Yafesin Torunu Togharma
 • ErdmanThrakların Türk olduğunu söylemiştir.
 • Tu-ku-e(Türk): miğfer(Çin kaynaklarında)
 • Trk(Türk): Terk edilmiş(Fakih Gerdizi)
 • Türk: Olgunluk Çağı(Kaşgarlı Mahmut)
 • Takye: Deniz kıyısında oturan adam(Nemeth)
 • Not: Türkiye ismi ise Turkhia tabiriyle ilk defa Bizans kaynaklarında geçmiştir.
 • 6. asırda Anadolu Türkiye olarak tanınmıştır.
 • 7. asırda Türk Devleti zamanında Mısır ve Suriye için Türkiye deniyordu.

TÜRKLERİN ANAYURDU

türk

türk

 • Çin kaynaklarına göre Türklerin anayurdu Altay Dağı olarak kabul edilir.
 • Sanat tarihçileri ise Kuzey-Batı Asya sı olduğunu söylerler.
 • Koppes, Baykal gölü batısı olarak kabul eder.
 • Taş devri ilk çağlarından beri Altaylar-Sayan dağlarını
 • Kültür tarihçileri, İrtiş-Ural arasını anayurt kabul ederler.
 • Kiselev ve Çernikov un yaptığı son araştırmalardan sonra Türklerin Altay-Sayan dağlarının güney-batı bölgesinde yaşadığı kesinleşmiştir.

TÜRKLERİN YAYILMALARI

 • Eski çağlarda türklere hatta dünya tarihinde bilhassa Türk toplulukları için karakteristik olan büyük göç hareketlerinin başlangıç devri incelemeler ışığında aydınlık kazanmıştır.
 • MÖ 4. Asırda Gobi kentinin güneyi, Kansu, Huangho da görülen Türklerin (dil, askeri, ekonomik özelliklerinden) dışarıdan geldiklerini belirtmişlerdir.
 • KÖ 1100 lerden itibaren kalabalık kütleler halinde Çin’in kuzey batısında Kan-su Ordos bozkırlarına doğru kaymaya devam etmiştir. Göç eden Türkler, y ve s sesleri değişmiştir.
 • Milad dan sonra ki asırlarda vukua gelen Türk göçlerine katılan boylar ve göç zamanları hakkında oldukça kesin bilgiler vardır.
 • Hunlar, Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına 1.asrın sonunda
 • Avrupa ya 375 de
 • Uarhunlar, Afganistan ve Kuzey Hindistan a
 • Ogurlar, Güney-Batı Sibirya’dan Güney Rusya’ya 461 e
 • Oğuzlar, Orhun bölgesinden Seyhun nehri kenarları 10.asır
 • Maveraünnehir, üzerinden İran a ve Anadolu ya 11.asır
 • Avarlar, Batı Türkistan’dan Orta Avrupa ya 6. Asrın sonunda
 • Yayılmışlardır.
 • Türklerin sürekli göç etmelerine kolaylık sağlayan başka bir konuda Türk maneviyatının sağlamlığı olmuştur. Türkler her zaman birlik ve beraberliğe önem vermişlerdir.

GÖÇLERİN SEBEPLERİ

 • Kuraklık
 • Nüfus Kalabalıklığı
 • Göçebe Hayat
 • Ekonomi
 • Komşu Ülkelerin Baskıları