Soğuk Savaş Sona Erdi Mi?

tarafından
15
Soğuk Savaş Sona Erdi Mi?

Soğuk Savaş’ın 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra öldüğü düşünülüyor. Fakat Rusya ile bazı batılı uluslar arasındaki ilişkiler giderek daha soğuk hale gelip her iki tarafın da nükleer silahlara dönüşmesiyle ilgili konuşmaları, ölümünün abartıldığını bildirdi. ?

Soğuk Savaş, 1917 devriminin ve İkinci Dünya Savaşı’nın bir ürünüydü”

ABD ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler son 10 yıl boyunca oldukça soğuktu ve 2014’ün Kırım’ın eklenmesiyle daha da soğudu. Ancak bu gelişmeler yeni bir dönemin parçası. Soğuk Savaş, iki büyük devlet arasındaki gerginlikten daha fazlasını ifade ediyordu. Zamanla gelişti, ancak üç temel özelliğe sahipti. İkinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak, küresel iki kutupluluk vardı. İki “süper güç” bırakarak birçok büyük devlet yenildi veya zayıfladı. Washington ve Moskova, ittifak sistemlerini, özellikle Nato ve Varşova Paktı’nı birleştirdi. İkinci özellik, liberal kapitalizme (veya anti-komünizme) karşı ideoloji, Marksizm-Leninizm idi. Bu fikir sistemleri her bir bloğu birbirine bağladı ve bloklar arası ilişkilerin iyi olmasını engelledi. Sovyet liderleri sosyalizmi ciddiye aldılar: özellikle Doğu Avrupa’da SSCB, sol politik gruplar arasında, Avrupa’da ve daha sonra sömürgecilik karşıtı harekette önemli destek kazandı. Üçüncü özellik, özellikle nükleer olmak üzere büyük silah alımıydı. Bu tür silahlar, İkinci Dünya Savaşı ölçeğinde askeri çatışmayı düşünülemez hale getirdi. Bu yüzden “savaş” soğuktan, savaşmak yerine ideolojiden geçiyordu.

SSCB’nin çöküşü sonucu dünya üç alanda da derinden değişti. Birincisi, bloklar daha fazla değildi, özellikle de doğu Avrupa ittifak sistemi. Rusya Federasyonu artık yakın müttefikleri veya müşterileri yoksundur. Benzer şekilde, ciddi bir dış tehdit olmadan, ABD kendi arkadaşlarından yalnızca sınırlı destek almaktadır. Bu arada, Marksizm-Leninizm güçlü bir ideoloji olmaktan çıktı. Rusya Federasyonu zaman zaman anti-liberal bir ideolojiyi ortaya koyuyor veya ‘Avrasyacılık’ hakkında konuşuyor, ancak hiçbiri uluslararası bir hareketin temelini vermiyor. Nükleer silahlar hala var; ABD ve Rusya Federasyonu diğer devletlerden çok daha fazlasına sahipler. Ancak bunlar ilişkilerinde çok az rol oynuyorlar ve şu anda ABD’nin yarısı nüfusa sahip olan Rusya Federasyonu yalnızca zayıf geleneksel güçleri dağıtabiliyor. Büyük devletler aynı fikirde ve rekabet edecek. Ancak Soğuk Savaş, 1917 Rus Devrimi’nin ve İkinci Dünya Savaşı’nın bir ürünüydü. Bitti ve geri dönmeyecek.