Roma Savaşları

tarafından
37
Roma Savaşları

SAMNİT SAVAŞLARI

I.SAMNİT SAVAŞI(M.Ö 343-341)

Samnitler Campania bölgesindeki bazı kentlere saldırı düzenleyince bu kentler Roma dan yardımci stemişlerdir. M.Ö 341 de yapılan savaşta her iki tarafta galibiyet alamamış ve barış yapılmamıştır.

II. SAMNİT SAVAŞI(M.Ö 327-304)

Campaniadaki Neopolis in Samnitlere karşı Roma dan yardım istemesiyle çıkmıştır. Roma da Neopolis e giderek kendi hakimiyeti altına almıştır. Bunun üzerine Samnitlerle savaş başladı. Savaşın bir kısmını Roma bir kısmını Samnitler kazandı. Ancak Romalılar M.Ö 305 yılında Samnit kentini ele geçirince bir barış anlaşması imzalandı.

III. SAMNİT SAVAŞI(M.Ö 298-290)

Yapılan anlaşmalar savaşıncbaşlamasına engel olamamıştır. Bu savaşta Roma Samnitler ve müttefiklere karşı zafer kazanarak Campania üzerinde hakimiyet sağlamış, egemenlik alanınıc Adriyatik Denizi ne kadar ilerletmiştir.

Böylece yaklaşık 50 yılcsüren Roma-Samnit Savaşları Roma’nın zaferiyle sonuçlanmış ve Roma Latium uncyanı sıra Orta İtalya’nın güneyinde de güçlü hale gelmiştir.

KARTACA SAVAŞLARI

I.KARTACA SAVAŞI(M.Ö 264-241)

Korsanlıkla geçinen Campanialı askerler Messenayı ele geçirip yerleşmişlerdi. Savaş halindelerdi.Campanialılar önce Kartaca dan sonra Roma dan yardım istediler. Aslında Messena dahil Güney İtalya ve Sicilya da ki eyaletler Kartacayı kendiçıkarlarından dolayı tehdit ediyordu. Roma nın müdahalesine daha olumlubakıyorlardı. Roma Messena ya vardığında Kartacalıların Sicilya’yı kontrolaltına aldığını gördü. Ve I. KARTACA SAVAŞI başladı. Messena Messina Boğazı nınüzerinde yer alıyor. Romalıların kente yerleşmesi üzerine Kartacalılar onları geri atmak istese de geri püskürtülmüşlerdir.

Yapılan ilk Kartaca SavaşıRoma’nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Kartaca Sicilya dan çekilmiş ve savaştazminatı ödemeye mecbur kalmıştır. Sicilya Roma’nın İtalya dışında elde ettiği ilk toprak parçasıydı. Burası Provincia Sicilia eyaleti halinegetirildi.

II.KARTACA SAVAŞI(M.Ö 218-201)

Hamilcar Borca (Kartaca Komutanı) İspanya’ya saldırdı. 229 dan sonra damadı Hasdrubal veondan sonra oğlu Hannibal Roma’ya ağır darbeler verdiler. 80 bin kişilikorduyla 50 bin kişiye saldırıp 50 bin kişilik kayıp vermişlerdir. Savaşta öncedarbe yeyip sonra savaş açmışlardır.

Romalılarile Kartacalılar savaşırken atadıkları diktatör Cornellius Kartacalıları Afrikada sıkıştırmış ve Afrika Fatihi unvanını almıştır. Bu karışıklıktan faydalanarak kendini iki defa consül bir defa censor seçtirmiştir.

III. KARTACA SAVAŞI(M.Ö 149-146)

II. KARTACA SAVAŞININ son bulmasından yarım yüzyıl sonra üçüncü kez Romalılar la karşı karşıya gelmişlerdir. Kartaca Afrika da ancak Romanın izniyle savaş yapabilecekken Numidia ile Romanın izni olmadan savaşa girince Roma savaş ilan etti. İki yılkuşatma altında tuttu ve sonunda kenti ele geçirdi. Provincia Afrika eyaletini kurdu.

Roma Akdeniz’in egemeni olma imkanını sağlamıştır.

MAKEDONYA SAVAŞLARI

Kartaca savaşı devam ettiği sırada bir yandan da Roma Makedon topraklarına müdahaleye başlamıştı. Bu durumda Makedonların canını sıkıyordu. Böylece Roma ile Makedonlar arasında I. MAKEDONYA SAVAŞI(M.Ö 215-205)çıktı. Savaşı Makedonlar kazandı. Romalılar la anlaşma sağlandı.

Bir süre sonra Makedon Kralı Trakya ve Ege topraklarını ele geçirmişti. Pergamon ve Rodos u da almak isteyince bunlar Roma dan yardım istemiş Roma da Makedonlara savaş ilan etmişti. Böylece II. MAKEDONYA SAVAŞI(M.Ö200-197)başlamış oldu.Savaşı Romalılar kazandı. Makedonlar Roma’ya savaş tazminatı ödeyecekti.

Roma’nın Makedonya, Yunanistan ve Anadolu’yu kontrol altına alması kent devletleriyle olan ilişkileri Makedonları yeniden Roma ile karşı karşıya getirdi. III. MAKEDONYA SAVAŞI(M.Ö 171-168) meydana çıktı. BaşlangıçtaMakedonyalılar Romalılar a karşı başarılar elde etmiş olsa da savaşı Romalılar büyük bir galibiyetle kazandılar.

Makedonya M.Ö 146 da Provincia Macedonia eyaleti haline getirildi.