Pasinler Savaşı

tarafından
13
Pasinler Savaşı

Selçuklu ve Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Pasinler Savaşı hakkında merak edilenleri öğrenebilecek aynı zamanda Pasinler savaşının nedenlerini ve sonuçlarını öğreneceksiniz.

Pasinler Savaşı

1048

 • Selçuklularla Bizans arasında yapılan en büyük muhaberelerden biridir.
 • Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.
 • Gümrü kralı Liporit esir alındı. Savaş sonunda Bizans Tuğrul Beyden barış istedi.
 • Bizans Liporit için kurtuluş akçesi gönderdi. Tuğrul Bey kurtuluş akçesini almadanLiporiti serbest bıraktı.
 • Daha sonra Bizans ile Selçuklu arasında anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre:

 • Arap camisi onarılacak ve tekrardan ibadete açılacaktır.
 • Aynı zamanda İstanbul’da Fatimiler adına okunan hutbeler Abbasi halifeleri adına da okunacaktır.

Pasinler Savaşının Nedenleri

 • Selçukluların Anadolu ya akınlarının artması
 • Bizans’ın Türklerin Anadolu ya girişini durdurmak istemesi

Pasinler Savaşının Sonuçları

 • Pasinler Savaşı sonucunda Anadolu ya yapılan Türk akınları hızlandı.
 • Bizans, Gürcü kralının serbest bırakılması için akçe gönderdi. Ama akçealınmadan serbest bırakıldı.
 • Bizans bu jeste karşılık İstanbul da ki caminin onarılıp, ibadete açılmasını vehutbe okutulmasını kabul etti.

Pasinler Savaşının Önemi

 • Bizans ile yapılan ilk savaştır.
 • Bizans Selçuklu egemenliğini tanımıştır.
 • Türklerin Anadolu için yaptığı ilk savaştır.