Osmanlı Tarihi

tarafından
13
Osmanlı Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Türkiye topraklarında 600 yıl hüküm sürmüş olan Osmanlı Tarihi konusu detaylı olduğu kadar araştırma gerektiren konular arasındadır. Sizler için tarafsız olarak araştırdığımız Osmanlı Tarihini mutlaka öğrenmeniz gerekir. 

Osmanlı Anayurdu

Türklerin anayurdu, “Altay Sayan Dağları’nın Kuzey Batısı” yani Orta Asya olarak nitelendirilmiştir. Orta Asya ya gelerek yerleşim gösteren Türklerin kurmuş olduğu son devlet Osmanlı Devleti olmuştur.

Bu kadar büyük bir sahaya sahip olan Türklerin, bulundukları en eski yer Hazar Denizi ve Baykal Gölü arasındadır. Her ne kadar iklimi sert olsa da yaşayan nüfusu beslemeye müsait olan araziler de mevcuttur.

Osmanlı Göçleri

Türkler sert iklim, verimsiz topraklar ve doğa şartlarına dayanamayıp sürekli göç etmek zorunda kalmışlardır. Yirmi birinci yüzyıl da bile hala göçler tam manasıyla son bulmuş değildir. Ana yurdundan ayrılmak, göç ederek toprak sahibi olmaya çalışmak gerçekten zor bir durumdur. 

Türkler, Çin’e, İran’a, Mezopotamya ya, Mısır’a ve Anadolu’ya sık sık göç etmişler, gittiği çoğu yerde de devlet kurmuşlardır. Diğer yandan da Türkler gittikleri yerleri Türkleştirme çalışmalarına, nüfusunu arttırmak için büyük çaba sarf etmişlerdir.  

600 yıl hüküm süren bu devlet öncelikle küçük bir Osmanoğulları beyliği iken daha sonra Anadolu ya sahip olup, Bizans’a kafa tutan Osmanlı Devleti olacaktır. Bizans dönemine en gelişmiş devletlerinden biri olmuştur. Roma devletinin ikiye bölünmesiyle Constantinapolis(İstanbul) adında hüküm süren Bizans (Doğu Roma), 1453 yılında yükseliş dönemi padişahı tarafından yıkılarak Bizans a son verilmiştir. 

Bir sonraki yazımda sizlere Beylikten Devlete Osmanlı başlığı altında, Osmanlı Devleti kuruluşundan, yükseliş dönemine kadar geçen süreci anlatacağım. Devletin kuruculuğunu üstlenen Osmanoğulları Beyliği bu kuruculuğunu üstlenerek, diğer beyliklere savaş açmadan, çevresindeki beylikleri kendi bünyesine katarak gelişmiştir. Osmanlı Tarihi araştırılırken, Osmanlıların kısa sürede büyümesinin en önemli nedeni Balkanlarda bulunan devletlerde siyasi birliğin olmaması ve feth edilen topraklara Türkmenler yerleştirilerek, iskan politikasına önem verilmesidir.