Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları

tarafından
46
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları, epey zorlu geçmiştir. Küçük Osmanoğulları Beyliğinin, Osmanlı Devleti haline dönüşmesi hiç de kolay olmamıştır. 

Sazlıdere Savaşı 

1362

I. Murat zamanında Balkan fetihleri devam ettiği esnada, Balkan fetihlerine son vermek isteyen Macarlar ve Bulgarlar birleşerek Sazlıdere mevkinde Osmanlı ordusunu durdurmak istedikleri için Sazlıdere Savaşı meydana çıktı. 

Savaşın sonucunda; 

 • Edirne feth edilmiştir. 
 • Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa ve Balkanlar ile kara bağlantısına Osmanlı Devleti sayesinde son verildi. 
 • Balkanların kapısı Osmanlılara açılmış oldu. 

Sırpsındığı Savaşı

1364

Türklerin Edirne’yi feth etmesi üzerine Sırp kralının müracatı üzerine Macar, Eflak, Bulgar kuvvetleri hazırlanarak bir Haçlı ordusu hazırlanmış ve Osmanlı üzerine harekete geçmiştir. 

Haçlı kuvvetlerinin asıl amacı Türkleri Balkanlardan atmak olsa da bu amaca ulaşılamamıştır. 

Savaşın sonucunda;

 • Makedonya ticaret yolları Türklere tamamen açılmıştır. 
 • Haçlı ordusuna karşı ilk defa önemli bir başarı kazanılmıştır. 
 • Macarlar ile ilk defa karşı karşıya gelinmiştir. 
 • Edirne 1365 yılında başkent yapılmıştır. 

Çirmen Savaşı

1371

Sırpsındığı Savaşında yaşadıkları yenilgiden sonra intikam almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında Çirmen mevkisinde yapılan savaştır. Her ne kadar Sırplar, intikam amaçlı yaklaşım gösterseler de savaşın galibi yine Osmanlı olmuştur. 

Savaş sonucunda;

 • Bulgarlar ve Bizanslar Osmanlı hakimiyetini tanıdı
 • Osmanlının Balkanlarda fethi kolaylaştı. 

I. Kosova Savaşı

1389

Sırpların intikam ateşi bir türlü sönmek bilmemiştir. Sırplarla birleşen Bosna, Hırvat, Arnavut, Bulgar, Macar ve Çek askerlerinden oluşan birlik Sırpların önderliğinde Osmanlı Devleti ile I.Kosova Savaşını gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı padişahı I. Murat savaş esnasında öldükten sonra oğlu Şehzade Bayezid (Yıldırım) kendini ortaya atarak, savaşın seyrini değiştirmiştir. 

I. Kosova Savaşının Sırplara göre galibi olmamakla beraber, Osmanlı Devletine göre savaşın galibi Osmanlılar olmuştur. 

Savaşın sonucunda;

 • Sırplar vergiye bağlanmıştır. 
 • I.Murat savaş alanında öldürülünce yerine oğlu I.Bayezit(Yıldırım) geçmiştir. 
 • Osmanlılar ilk defa bu savaşta top kullanmıştır. 
 • Osmanlıların Balkan topraklarındaki gücü ispatlandı. 

Niğbolu Savaşı

1396

I.Bayezid(Yıldırım) Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla İstanbul’u 4 defa kuşatmış, Anadoluhisarı’nı inşa ettirmiştir. Bunun üzerine Bizans ile arası bozulan Yıldırım Bayezid Avrupa’dan yardım istemiştir. 

Haçlılarla birleşen Bizans’ın asıl amacı İstanbul’u Türk kuşatmasından kurtarmak ve Türklerin Balkanlarda ki hakimiyetine son vermektir. 

Niğbolu Kalesi önünde karşılaşan Haçlılarla Yıldırım Bayezit 1396 yılında savaşmıştır. Savaşın galibi Yıldırım Bayezit olmuştur. 

Savaşın Sonucunda; 

 • Haçlıların Türleri Balkanlardan atma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 
 • Eflak ve Boğdan Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. 
 • Selanik feth edilmiş ve Mora ya sefer düzenlenmiştir. 

Ankara Savaşı 

1402

Timur’un Anadolu’ya giriş yapıp Sivas’ı yağmalamasıyla, Yıldırım Bayezit bu duruma çok sinirlenmiştir. 

Timur da Bayezit’ın da dünyaya hakim olma düşüncesi vardır. Bundan dolayı Ankara yakınlarındaki Çubuk ovasında yapılan Ankara Savaşında Yıldırım Bayezit, Timur’a yenik düşmüştür.

Savaşın sonucunda;  

 • Timur Anadolu beyliklerini eski topraklarına geri yerleştirmiştir. Böylece Anadolu Türk Birliği yeniden bozulmuştur. 
 • Osmanlı, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bayezit’ın oğulları taht kavgalarından dolayı birbiriyle tartışarak 11 yıl sürecek Fetret dönemine girilmiştir. 
 • Avrupa da Türk ilerleyişi bir süre azalmıştır. 
 • İstanbul’un fethi gecikmiştir. 
Varna Savaşı

1444 

II.Murat’ın küçük yaşta oğlu II.Mehmet’in tahta geçmesi üzerine Avrupalı Devletler bu durumu fırsat bilerek Edirne-Segedin anlaşmasını bozarak, Varna yakınlarında Haçlılar ile II.Murat karşı karşıya gelmiştir. Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. 

Savaşın Sonucunda;

Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları son sefer olan Varna Savaşı, Haçlılar için büyük yenilgiyle sonuçlanmıştır. 

Türkleri Balkanlardan atma girişimleri bir kez daha sonuçsuz bırakılmıştır. 

II.Kosova Savaşı 

1448

Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma düşünceleri hala son bulmamıştır. Varna Savaşının intikamını almak istemesi üzerine Kosova Ovasında  II.Kosova Savaşı yapılmıştır. Savaşın galibi Osmanlı Devleti olmuştur. 

Savaşın sonucunda;

Haçlıların, Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi sona ermiştir. 

Haçlıların son taarruzu, Osmanlıların son savunması olmuştur. 

Bizans’ın İstanbul’u kurtarma ümidi sona ermiştir. 

II. Murat’ın ölümüyle II.Mehmet tahta çıkmıştır.