Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı Osman Bey Dönemi

tarafından
9
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı Osman Bey Dönemi

Beylikten devlete geçiş sürecinse Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı Osman Bey, Ertuğrul Gazi den sonra Osmanlı Devletinde önemli rol oynamıştır. 

Osman Bey Dönemi

1299-1326

Babası: Ertuğrul Gazi

Annesi: Hayme Ana(Halime Hatun)

  • Doğum Yeri: Söğüt
  • Doğum Tarihi: 1258
  • Ölüm Tarihi: 1326
  • Kabrinin Olduğu Yer: Bursa(Gümüşlü Kümbet)

13. asrın ilk yıllarında, Oğuzların Kayı boyuna mensup olan bir Türk aşreti, Horasan da yaşamaktaydı. Bu yıllarda başlayan büyük Moğol istilası pek çok kabile ve aşiretler gibi onları da etkileyerek göçe zorlamıştır. Moğollar girdikleri her yeri yakıp yıkmaktalardı. 

Türk aşireti 1224 yıllarında Horasan dan çıkıp batıya göç ederek Anadolu’ya geldi. Erzincan ve Ahlat civarında yaşamaya başladı. Aşiretin başında ise Kayı boyundan olan Kaya Alp’in oğlu Süleyman Şah bulunuyordu. 

Süleyman Şah’ın Dündar, Ertuğrul, Sungurtekin ve Gündoğdu adında dört oğlu vardı. Babalarının ölümü üzerine Sungurtekin ve Gündoğdu aşiretin büyük bir ısmıyla Horasan’a geldiler. Ertuğrul ve Dündar hem aşiretlerinin daha iyi yaşayacakları bir yurt bulma, hem de cihad etme düşüncesiyle batıya yöneldiler. 

Ertuğrul Gazi ileri görüşlü, kudretli bir insandı. Önceden beri Anadolu’ya gelmiş her yana dağılmışlardı. Bu arada oğulları olan Osman Bey, Gündüz Alp ve Savcı Beyi de çok iyi yetiştirmiş, onlara idareciliği öğretmişti. Özellikle küçük oğlu Osman kendini daha da ön plana çıkarmıştı. 

Ertuğrul Gazi ölünce yerine küçük oğlu  Osman Bey geçti. Kardeşleri ve amcası bu işe itiraz etmemiştir. Osman Bey tahta çıktığında 23 yaşındaydı.

Osman Bey, Şeyh Edebalinin kızı ile evlenerek Ahi teşkilatının da desteğini almıştır 

Osman Bey’in Fetihleri

Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Söğüt’e defnedilmesinden sonra Osman Bey devletin başına geçmiştir. Karacadağ, Söğüt ve Domaniç çevresinde hüküm sürmeye başlamıştır. Samsa Çavuş, Konuralp, Akçakoca, Aykutalp ve Gazi Abdurrahman gibi uç beyleri Osman Bey’in ilk komutanlarıdır. 

Osman Bey, ilk iş olarak komşuları olan Rum beylerinin en kuvvetlisi sayılan İnegöl valisinin işini bitirmek istedi. Komutanlarıyla iletişime geçerek İnegöl’e saldırdı. Yapılan savaşta Osman Bey yenilgiye uğrasa da aradan bir kaç yıl geçince Karacahisar’ı feth etmiştir. 

Yarhisar valisinin kızı ile Bilecik valisinin oğlunun düğününe davet edilen Osman Bey, bir şeyden haberi yokmuş gibi düğüne katılmıştır. Fakat Osman Bey’in asıl amacı Bilecik’i feth etmekti. Sonuçta Bilecik feth edilmiştir. 

Osman Bey’in en başından beri isteği olan İnegöl de Turgut Alp isimli komutan tarafından feth edildi.(1299)

Osman Bey, gece gündüz çalışarak devletin temellerini atmaya çalışıyordu. Son derece dikkatli ve sabırlı bir insandı. Amcası Dündar Bey’in gizli çalışmalarını öğrenince Osman Bey, Dündar Beyi öldürmüştür. 

1299 Yılında Osman Bey, kesin ve açık olarak sultan olmuştur ve devlet bu tarihte kurulmuştur. Bu tarihte de Bilecik feth edilmiş, devletin merkezi buraya taşınmıştır. 

Daha sonra sırasıyla Köprühisar, Kite Hisarı, Alyos Adası, Karahisar, Lefke, Mekece, Akhisar, Geyve ve Löblüce fethedildi. 

Sıra Bursa’yı almaya gelmişti. Fakat Osman Bey, Bursa’nın fethi sırasında iyice yaşlanmıştı. Artık savaşlara da oğlu Orhan Gaziyi gönderiyordu. Orhan Gazi de babasının yerini aratmıyordu. Bursa’yı oğlu Orhan Gazi feth edecektir. 

Osman Bey’den sonra yerine Orhan Gazi padişah olacaktır.