Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı Orhan Bey Dönemi

tarafından
12
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı Orhan Bey Dönemi

Babası: Osman Bey

Annesi: Mal Hatun

Doğum Yeri: Söğüt

Doğum Tarihi: 1281

Ölüm Tarihi: 1362

Kabrinin bulunduğu yer: Bursa

osman bey

Orhan Bey Dönemi

1326-1362

Babasının ölümünden sonra tahta Orhan Bey geçmiştirPadişah olduğunda 45 yaşlarındaydı ve bir çok fetihler gerçekleştirmiş bir padişahtı. Devlet idaresinin ne olduğunu iyice anlamış, babasının gayesini gerçekleştirmek için çaba harcamaya başlamıştı.

Orhan Bey’in kardeşi Alaaddin Paşa ise savaşlarla pek ilgilenmemiş kendisini Şeyh Edebali’nin hizmetine vermiştir.

Babasının vefatından sonra üzüntü içinde olan Orhan Bey, bir de evlat sahibi olmuştur. Eşi Nilüfer Hatun Süleyman Paşa dan sonra olan ikinci oğlu II. Murad’ı dünyaya getirmiştir.

Orhan Bey her şeye rağmen kardeşine padişahlık teklif etse de Alaaddin bunu kabul etmeyerek vezir olmak istemiştir.

Orhan Bey, babasının gerçekleştiremediği, feth edemediği yer olan Bursa’yı alarak başkent yapmıştır.

Bursa’nın fethinden sonra Akçakoca ve Konuralp, Şamandıra ve Aydos feth edilerek Orhan Bey’in en çok istediği yer olan İznik’in fethi kolaylaşmıştır.

Bizanslılarla yapılan ilk savaş olan Palekanon Savaşında, İznik Kalesi yenik düşerek, İznik feth edildi. (1331)

İznik feth edildikten sonra çeşitli imar faaliyetleri de başlamış oldu.

Daha önce çeşitli sebeplerle kuşatılan fakat alınamayan İzmit, fethi mümkün olmayan yerlerdendir. 1337 yılında kesin olarak kuşatılan İzmit, düzensiz devlet adamlarından dolayı tek çarenin Osmanlıya güvenmek olduğunu bilerek onlara teslim olmuşlardır.

Orhan Bey, Osmanlı Devletinin asıl kurucusu olarak bilinmektedir.

Alaaddin Paşa ile sürekli irtibat halinde olan Orhan Bey, Alaaddin Paşa’nın isteklerini göz ardı etmeyerek düzenli ordu kurma fikrini kabul etmiştir. Yeni çeri ocağı açılarak askeri alanda büyük yenilik yapılmış aynı zamanda savaşlar kazanılmıştır.

Yeniçeri Ocağı, asırlarca devlete zaferler kazandıran bir ocak olmakla beraber, duraklama döneminden sonra yavaş yavaş bozulmuş, II. Mahmud döneminde de ortadan tamamen kaldırılmıştır.

Karesioğulları’nın Alınması

Balıkesir ve civarında hüküm süren Karesi Beyliği 1345-1346 yıllarında Osmanlı hakimiyetine girdi. Orhan Bey, Karesi Beyliği yöneticisi Demirhan’ın davranışlarını beğenmediğinden dolayı kardeşi Tursun Beyi beyliğin başına geçirmek için Karesi Beyliğinin üzerine 1345 yılında yürüdü. Bergama da sıkıştırılan Demirhan esir alındı. Tursun Bey de kardeşi tarafından atılan bir okla öldürülünce, beylik Osmanlı hakimiyetine geçti.

Orhan Bey’in Çocukları

Süleyman Paşa, Orhan Bey‘in en büyük oğludur. Süleyman Paşa’nın asıl amacı Gelibolu’yu geçerek Rumeli’yi feth etmekti. Öncelikle Çimni Kalesi feth edilerek, Rumeli de ilk toprağımız oldu. Daha sonra Süleyman Paşa, limanda bulunan sandalları Anadolu yakasına göndererek orada hazırda bekleyen askerlerini Gelibolu’ya çekti. Bir kaç gün sonra Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Aya Silonya Kalesini, Kalakonya Kalesini ve en son Geliboluyu ele geçirdi. Sonra sırasıyla Malkara, İpsala ve Çorlu feth edilerek Rumelide hakimiyeti sağladı.

Süleyman Paşa’nın ani ölümü Orhan Bey’i çok üzmüştür. Ölümünden 3 ay sonra ecel şerbeti içerek Orhan Bey de ahirete göçmüştür.

Süleyman Paşa öldükten sonra yerine kardeşi Murad Han geçmiştir. Orhan Bey’in bunlardan başka İbrahim, Halil ve Kasım adında oğulları vardı. Kasım kendinden önce ölmüştü. Bizanslı prenseslerden olan Halil ve İbrahim de Sultan Murad’a baş aldırınca öldürülmüştü.