Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı II. Murad

tarafından
29
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı II. Murad

Babası: I. Mehmet(Çelebi)

Annesi: Emine Hatun

Doğum Yeri: Amasya

Doğum Tarih: 1404

Ölüm Tarihi: 1451

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı II. Murad

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı II. Murad , Osmanlı Devletinin altıncı padişahı, kuruluş döneminin son padişahıdır. II. Murad dan sonra yerine geçen II. Mehmet ile yükselme dönemi başlamıştır.

II. Murad Dönemi

1413-1421

Babasının ölümü esnasında on sekiz yaşında olan II. Murad, babasının vasiyeti üzerine padişah oldu. Böylece Osmanlı Devletinde II. Murad Dönemi başlamış oldu. Amasya Sancağında yer alan Sultan, hızlıca Bursa ya geldi. Devletin ileri gelenleri ve Bursa halkı onu büyük bir coşku ile karşıladılar. Artık Osmanlı Devletinin tek hakimi kendisiydi. Bu arada Bizans imparatoru haberci göndererek Sultan Murad dan iki küçük kardeşini rehin bırakmasını istemiştir. Aksi takdirde Düzmece Mustafa yı serbest bırakacağını bildirdi.

Düzmece Mustafa Olayı

Genç padişah ve vezirler bu konuyu görüşseler de Mustafa’nın serbest bırakılması son derece tehlike arz etmekteydi. Çünkü Mustafa serbest bırakılırsa yine taht kavgaları meydana çıkacaktı. Tek çözüm yolu iki küçük şehzadenin Bizans’a gönderilmesiydi. Fakat bu da kabul edilecek bir olay değildi. Padişah bu tehlikeyi göze alarak Bizans’a elçi göndermiş, isteklerini kabul etmeyeceğini bildirmişlerdir. Bunun üzerine de Bizans Düzmece Mustafa’yı serbest bırakmıştır.

Bizans ile Düzmece Mustafa birleşerek Gelibolu adasına saldırı düzenlenmiştir. Bir süre sonra Düzmece Mustafa Edirne’ye kadar gelip padişahlığını bildirmiştir. II. Murad artık Bizans tan yardım alamayacağını anlayıp başka yollar deniyordu. Ulubat Suyu yakınlarına yerleşip oradaki köprüyü yıktırdı. Yapılacak tek çözüm buydu.

Bir süre sonra Düzmece Mustafa’nın ordusunda disiplin ve düzen kalmamıştı. Bir gece adamlarını yanına alarak kaçmaya çalışsa da yolda yakalanarak, Edirne yakınlarında kurulan bir ağaca asılarak öldürüldü.

Şehzade Mustafa Çelebi Olayı

Düzmece Mustafa olayından başarılı çıkmasının ardından Bizans imparatorunu da perişan etmişti. Hem özür dilemek hem de zaferini kutlamak hem de elçiler gönderdi. Fakat padişah kızgındı. Sonunda onları serbest bırakarak Bizans üzerine sefere çıktı.

Surlar oldukça güçlü olsa da Osmanlı vazgeçmiyordu. Bizans’ın aklına Sultan’ın Anadolu da bulunan Hamideli sancağında görevli olan Mustafa Çelebi ile birleşmek geldi. Mustafa Çelebiyle birleşerek, onu kışkırtacak ve II. Murad a karşı isyan etmesini sağlayacaklardı. Sultan Murad bunun oyun olduğundan adı gibi emindi. Bu tuzaklara düşmeyip, İstanbul muhasarasını kaldırıp direk Anadolu’ya yönelmiştir.

Sultan bir süre sonra Mustafa Çelebiyi ele geçirmiş ve onu öldürtmüştü. Bu konular da halledildikten sonra İsfendiyaroğulları Beyliğine sıra gelmişti. İsfendiyaroğulları Beyliğinin üzerine yürüyerek onlarla anlaşma imzalamıştır.

osmanlı kuruluş dönemi

II. Murad Faaliyetleri

  • Menteşe Beyliği 1425 yılında himaye altına alınmıştır.
  • Aydınoğulları Beyliği 1426 yılında Hamza Bey tarafından ele geçirildi.
  • Karamanoğulları ile mücadeleler yapılmıştır.
  • Germiyanoğulları Beyliği Yakup Bey’in ölümünden sonra 11429 yılında ele geçirildi.
  • 1433 yılında Sırplar ve Macarlarla mücadele edilmiştir.
  • 1438 yılınca Belgrad muhasara edildi.
  • 1444 yılında Haçlılarla Mücadele edildi.
Segedin Anlaşması

1444 yılında Sultan Murad ile Haçlılar arasında imzalanmıştır.

Bu anlaşmaya göre her iki taraf da 10 yıl süreyle birbirlerine saldırmayacaklardır.

Segedin Anlaşmasından sonra bir nebze de olsa rahatlayan Osmanlı Amasya Sancağından oğlu II. Murad’ı getirterek Edirne de kendi yerine vekil bırakarak Karamanoğulları üzerine yürümüştür.

Sultan Murad Tahtı Bırakıyor!

Padişah, yıllardır yaptığı savaşlar sonucunda kendini yorgun ve bitkin hissediyordu. Artık dünya ile olan bağları zayıflamıştı. Padişahlıktan çekilmek istiyordu. Bu talebi üzerine tüm dünya da büyük yankılar oluştu. Osmanlı tahtına henüz on iki yaşında bulunan bir çocuk oturmuştur.

Avrupalı devletler durmayarak hemen Osmanlı üzerine seferlere çıkmaya başlamışlardır.

Varna Savaşı

Haçlılar başlarında Macar kralıyla Osmanlı sınırına geçerek Vidin’e girdiler. Şehri yakıp yağmaladılar. Tahtı bırakarak istirahate geçen II. Murad tekrar tahta geçmiştir. Onun ansızın çıkıp gelişi Haçlıları paniğe uğratmıştır. İki ordu sonunda Varna Ovasında karşı karşıya geldiler. 10 Kasım 1444 tarihinde başlayan bu savaş Osmanlı Devletinin zaferi ile son bulmuştur.

Sultan yeniden tahta geçince şehzade II. Mehmet Manisa ya gönderilmişti.

Kosova Savaşı

Varna mağlubiyetinin ardından şansını yeniden denemek isteyen Haçlılar 90 bin kişilik kuvvetle Kosova ya geldiler. Sultan Murad ile karşı karşıya geldiler. Daha önce I. Murad döneminde bu ovada Haçlılara karşı zafer kazanılmış aynı zamanda yine burada I. Murad şehit edilmişti. Bu nedenle Kosova’nın önemi büyüktü. 1448 yılında başlayan savaş 3 gün sürmüştür.  Savaşın üçüncü gününde Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır.

Sultan Murad’ın Çocukları

Mehmet, Orhan, Alaaddin, Hasan ve Ahmet

Alaaddin ve Ahmet babalarının sağlığında Amasya da, Orhan ve Hasan da Edirne de vefat etmişlerdir.

Baş ağrısı nedeniyle 1451 yılında Edirne de hayatını kaybetmiştir. Kendisinden sonra yerine oğlu II. Mehmet geçmiştir.