Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I.Murad Dönemi

tarafından
13
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I.Murad Dönemi

Babası: Orhan Bey

Annesi: Nilüfer Hatun

Doğum Yeri: Söğüt

Doğum Tarihi: 1326

Ölüm Tarihi. 1389

Mezarının Bulunduğu Yer: Kosova-Bursa

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I.Murad Dönemi

I. Murad Dönemi

1362-1389

Murad Hüdavendigar adıyla şöhret bulan bu padişah, babası Orhan Bey’in Bursayı feth ettiği ve dedesi Osman Bey’in vefat ettiği yıl olan 1326 da dünyaya gelmiştir.

1362 yılına gelindiğinde I. Murad tahta çıkmıştır. Bizans prenseslerinden doğmuş olan İbrahim ve Halil adında kardeşlerinin isyanlarını bastırmıştır. Daha sonra ise Ankara da ki Ahi isyanını bastıran I. Murad büyük bir hızla Rumeli’ye geçmiş ve fetihlerine başlamıştır.

Edirne’nin Feth Edilmesi

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar üzerindeki en önemli fethi, Edirne’nin fethi dir. Çünkü bu şehir hem sağlam kalelerle korunuyor, hem de Bizans imparatorluğunu Avrupa ya bağlayan yol üzerinde bulunuyordu. Bu sebeple güçlü askere sahipti.

I. Murad, Edirne’nin feth edilmesi için önce Çorlu ve Lüleburgaz’ı sonra Evrenuz, Hacı İlbeğ, Malkara, Dedeağaç ve İpsala fethedildi. En nihayetinde, Edirne’nin fethini durdurmak için harekete geçen Rum ve Bulgar kuvvetleri imha edilerek şehir 1363 yılında ele geçirildi.

Bu zaferden sonra Osmanlılar durmayarak bir çok yeri feth etti. Feth edilen yerlere sürekli Anadolu’dan gelen Müslüman halk yerleştirilerek, toprakları tam bir Türk Müslüman diyarı haline getirmeye çalışıyordu.

I. Murad döneminde, Bursa Kadısı olan Cendereli Kara Halil Efendi ilk olarak Kazaskerlik makamına getirilmiştir.

Sırpsındığı Zaferi

1364

Filibe ve Edirne’nin Osmanlı hakimiyetine geçmesi Avrupalı Hristiyanların kin ve intikam duygularını alevlendirmiştir. Papa’nın desteği ile bir Haçlı ordusu meydana gelmiştir.

Macar Kralı Layoş ve çevresine toplanan Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosnalılardan oluşan büyük bir ordu Meriç Nehri’ni geçerek Edirne yakınlarına kadar ilerledi. Bu tehlikeli durumu haber alan Edirne Beylerbeyi ve ordu komutanı Lala Şahin Paşa bir yandan durumu I. Murad‘a bildirmiş bir yandan da durumu nasıl önleyeceğini düşünmeye çalışmıştır. Osmanlı Beylerbeyleri savaş kararı almıştır. Bu arada ise Hacı İlbeğ bir gece düşman üzerine keşif yapmayı teklif etti. Yanına çok az bir kuvvet alarak Haçlı ordusu üzerine gelmiştir.

Haçlılar kendi kuvvetlerine güvenerek, eğlencelere dalarak, şarap içip eğlenmektedirler. Hacı İlbeğ de bu durumdan faydalanarak askerlerini üç kola ayırmıştır. Osmanlı ordusu gelmeden Haçlı ordusu yok edilmiş oldu. Daha çok Sırp kuvvetlerinin bulunması nedeniyle bu savaşa Sırpsındığı adı verilmiştir.

Bu zaferden sonra Osmanlı kendini cesaretlendirmiş aynı zamanda bir çok yeri feth etmiştir.

Feth edilen yerler;

Kızılağaç, Yanbolu, Samakov, Aydos, Kerinabad, İnebolu, Hayrabolu,, Pınarhisar, Vize, Kırklareli, Çatalca, Kavala, Drama, Zihne, Senez feth edildi. Bu fetihler esnasında da Hamidoğulları, Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir, Karaağaç ve Isparta’yı da para ile satın almıştır.

Edirne başkent haline getirildi.

Karamanoğulları Beyliği

Sultan Murad, padişahlığın ilk yıllarında Hamidoğullarından toprak satın alıp Germiyanoğulları ile akrabalık kurması halinde, Karamanoğulları ile komşu haline gelmişlerdir.

Karamaoğulları, Osmanlı Devletinin başarılarını kıskanıyor resmen onlara saldırmak için vaktini bekliyordu. I. Murad, Rumeli de bulunduğu esnada Karamanoğulları Osmanlı topraklarına giriş yaptı. Bu saldırıyı haber alan padişah hemen Anadolu’ya döndü. Yanında oğulları Yıldırım Bayezit ve Yakup Bey Konya önlerine geldi. Yapılan savaşta Karamanoğulları yenilgiye uğratıldı.

I. Kosova Savaşı

Bu anı kollayan Hırvat, Leh, Macar, Bulgar ve diğer Balkan prens ve komutanları birleştiler. I. Murad bunları saf dışı bırakmak için veziri Çandarlı Ali Paşa’yı üzerlerine gönderdi. Bu nedenle Bulgar Kralı’nın Haçlılarla birlikte olması önlenmiş oldu.

I. Murad, bu arada Anadolu üzerine haberci göndererek Hamidoğulları, Germiyanoğulları, Karaman, Teke, Aydın, Menteşe ve Saruhanoğullarından destek istemiştir.

Sırp Despotu Lazar ve beraberindeki Haçlı Ordusu korkunç bir kuvvet halinde Priştine ye geldiler. I. Murad harp meclisini toplayarak komutanlarıyla görüştü. Osmanlı ordusu da Priştine ile Üsküp arasında Kosova Ovasına geldi. Düşmanla karşı karşıyalardı.

10 Ağustos 1389 da savaş başladı. Bu savaşta ilk defa top kullanılmış oldu. Kısa bir süre sonra da Yıldırım Bayezid’in komutanlığıyla bu savaş kazanılmış oldu. Bir çok şehit verildi. Karşı taraftan bir çok kafir öldürüldü. I. Kosova Savaşı zaferle sonuçlandı.

I. Murad, meydanı gezerken, birden kafir ölülerin arasından biri ayağa kalktı, padişaha doğru ilerlerken muhafızlar onu durdurmak istedi, yaralı kafir “ben Müslüman olacağım, padişahın eteğini öpeceğim” deyince izin vermişlerdir. Koynunda sakladığı hançeri çıkardı ve I. Murad’ı öldürdü. I. Murad ölmeden, Yıldırım Bayezit’in padişah olmasını vasiyet etti.

Bir müddet sonra da Yakup Bey, devletin birliği açısından boğdurularak öldürüldü.

I. Murad’ın Çocukları

Yıldırım Bayezid, Savci Bey ve Yakup Bey adında üç oğlu vardı. Savcı Bey, babasının sağlığında padişahlık davasına kalktığı için öldürüldü.

Yakup Bey, Kosova zaferinden sonra ileride saltanat kavgasına kalkmasın diye boğdurularak öldürüldü.

Yıldırım Bayezid da Osmanlı Devleti nin dördüncü padişahı oldu.