Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I. Mehmet(Çelebi)

tarafından
15
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I. Mehmet(Çelebi)

Babası: I. Bayezid(Yıldırım)

Annesi: Devlet Hatun

Doğum Yeri: Edirne

Ölüm Tarihi: 9 Mart 1421

Kabrinin bulunduğu yer: Bursa

çelebi mehmet

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahı I. Mehmet(Çelebi) Osmanlı Döneminin 5. padişahıdır. Fetret dönemine son veren Çelebi Mehmet bu dönemde devlette siyasi birlik sağlamaya çalışılmıştır.

I. Mehmet Dönemi(Çelebi)

1413-1421

Küçük yaşlardan itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders alarak, din ve fen bilimlerini öğrenmiştir. 1393 yılında devlet idaresinde tecrübe sahibi olabilmek adına Amasya’ya sancakbeyi tayin edilecektir. Babası ile Timur arasında 1402 de yapılan Ankara Muharebesinde Osmanlı ordusunun kumandanlığında yer alan I. Mehmet muharebenin kaybedilmesi üzerine Amasya’ya çekilmek istedi. Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yeğeni Yahya Bey Çelebi Mehmet’in karşısına çıktı. Yahya Beyi mağlup eden Çelebi, daha fazla ilerlemesinin sorun olacağını düşünerekden Bolu’ya dönüş yaptı.

Fetret devrine son vererek çalışmalarına devam eden I. Mehmet öncelikle Aydınoğulları elinden İzmir’i almıştır. Ardından ise Karamanoğullarına ait olan Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir’i feth etti. Menteşeoğulları ve Tekeoğulları da bu kadar fetihlerin sonucunda, savaşmamak için Osmanlı Devletine bağlılıklarını bildirmişlerdir. Saruhanoğullarının elinden de Samsun’u alarak, Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile komşu olmuşlardır.

I. Mehmet Dönemi Faaliyetleri

Her ne kadar fetret devri son bulmuş olsa da isyanlar tam manasıyla bitmemiştir. İlk dini ve sosyal içerikli isyan olan Şeyh Bedrettin İsyanı bu devirde bastırılmıştır. I. Mehmet’in hükümdar olduğu esnada İslam’a aykırı hareketlerinden dolayı hapse mahkum edilen Şeyh Bedrettin müritleri, Börklüce Mustafa, Karabudun da, Torlak Kemal Manisa da isyan etmiştir. Bedrettin dahil tüm isyancılar idam edilmiştir.

Ankara Savaşından sonra Timur’un ölümü üzerine Semarkantta hapis olan Şehzade Mustafa, Anadolu’ya dönüş yaparak Rumeliyi geçti. Osmanlı Devletinin başarılarını kıskanan Bizans Çelebi Mustafayı destekleyerek isyan etmesini sağladı. İsyan hareketinde yenilgiye uğrayan Mustafa, Bizans’a sığındı. I. Mehmet bu durumdan sonra Bizans ile anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre de Çelebi Mehmet ölünceye kadar Şehzade Mustafa serbest kalmayacaktı. Buna karşılıkda Bizans Osmanlı’ya vergi veriyordu. II. Murat döneminde yine isyan edecek olan Şehzade Mustafa yakalanarak idam edildi.

I. Mehmet Anadolu da ki fetihlerinden sonra Balkanlar da fetihlere başlamıştır. Eflak ve Bosna beylikleri eğemenlik altına alınmıştır.

Venedik ile Gelibolu yakınlarında 1416 da Venediklilerden Çalı Bey ile  yapılan Osmanlı Tarihindeki ilk deniz savaşı kaybedildi. Döneminin en iyisi olan Osmanlı, neden hala bir deniz okuluna sahip değildi?

1421 Yılında Edirne de avda at üzerinde felç geçiren I. Mehmet düşerek yaralandı. Bu esnada Veziri Amasyalı Bayezid Paşa, İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa’yı yanına çağırdı. Vasiyet olarak da “Tez oğlum Murat’ı çağırın. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem ortalık karışır. Ölümümü gizleyin” dedi.

Bu vasiyetten kısa bir süre sonra da hayata gözlerini yumdu. I. Mehmet’in ölümünden sonra yerine oğlu II. Murat geçmiştir.