İbrahim Kafesoğlu

tarafından
14
İbrahim Kafesoğlu

Tarihçi & Yazar

Türk’ü En İyi Anlatan Adam sıfatıyla tarihçiler arasında ön plana çıkan yazarlar arasında yer alan İbrahim Kafesoğlu kimdir?

İbrahim Kafesoğlu Biyografi

1914 yılında Burdur da dünyaya gelen İbrahim Kafesoğlu, Türk milliyetçiliğinin ve tarih kültürünün temelini atan benzersiz bir yorumcu, tarihçi ve kültür adamıdır. 

İzmir Tefenni İlkokulundan sonra İzmir Muallim mektebinden mezun olarak 1932 yılında öğretmenliğe başlamıştır. Fakat içerisinde bulunan okuma isteği bitmemiştir. 1936’lı yıllara gelindiğinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine girer. Bu fakülte de çok değerli hocalarla tanışarak, okuldan mezun olduktan sonra Macaristan a doktora eğitimi için gider. 

İbrahim Kafesoğlu 1945 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde çalışmaya başlar. Aynı yıl içinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine ataması yapılır. 1945 yılında Melikşah hakkındaki teziyle doktor, Harzemşahlar ile ilgili teziyle 1949 yılında doçent olur. 1959 yılına gelindiğinde profesörlüğe yükselen İbrahim Kafesoğlu tekrar İstanbul Üniversitesine dönerek Umumi Tarih Kürsüsüne atanır.

İbrahim Kafesoğlu, Türk milletine ve Türkçülüğe önem vermesiyle ön plana çıkmıştır. 1984 yılında İstanbul da vefat eden hocamız için, bir çok derneğin kurucusu olduğu gibi Türk Edebiyatı Vakfı faaliyetlerine devam etmektedir. 

İbrahim Kafesoğlu‘na göre Türk Milliyetçiliğinin Prensipleri;

 • Türkçe,
 • Din,
 • Tarih şuuru,
 • Seciye ve Ahlak dan oluşmaktadır. 

İbrahim Kafesoğlu Eserleri

 • Macaristan Tarihi,
 • Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu
 • Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında,
 • Harzemşahlar Tarihi,
 • Türkler ve Medeniyet,
 •  Malazgirt Meydan Muharebesi,
 •  Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri,
 •  Eski Türk Dini,
 •  Selçuklu Tarihi,
 •  Sultan Melikşah
 •  Türk tarih ve Kültürü,
 •  Tarih (Lise I ve II. sınıfları için),
 •  Türk Millî Kültürü
 •  Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri
 •  Atatürk İlkeleri ve Dayandığı tarihî temeller
 •  Türk-İslâm Sentezi

Daha bir çok esere imza atmış olan İbrahim Kafesoğlu, “Türk Milli Kültürü” adlı eseriyle bir çok ödül almış ve tarihi objektif bir şekilde yansıtan yazarlardan olmuştur. 

Günümüz yazarlarına bakıldığında hemen hepsinin taraflı olduğunu görmekteyiz. Fakat İbrahim Kafesoğlu gibi Türk tarihine imzasını atan başarılı yazar, adından bugünlerde bile söz ettirmektedir. 

Birçok eseri bugün Üniversiteler de ders kitabı olarak okutulmakla beraber, doğru bilgileri de sizlere öğretme amacıyla yazılmış eserlere sahiptir.