Hitit Kralları

tarafından
16
Hitit Kralları

Hitit döneminin temsilcileri olan Hitit Kralları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Hitit Kralları kimdir?

HİTİT KRALLARI

LABARNA

 • İlk Hitit kralıdır.
 • İlk olarak Anadolunun kentlerini egemenliği altına alır.
 • Daha sonra güneye ilerler.
 • Halebe kadar gider fakat alamaz.

 

MURŞİLİ

 • Halebi yağmalamıştır.
 • Babile son vermiştir.
 • Güneydeki başarılarından dolayı eniştesi tarafından öldürülmüştür.

I.TELİPUNİ

 • Hukuk sistemini kurar.
 • Taht kavgalarına son verir. Tahta en büyüğün geçeceği kararı alınır.
 • PAMHU meclisi kurulur. Bu mecliste tahta geçecekler hakkında araştırma yapılır.
 • Soylu toprak sahipleri cardır.
 • Telipuni ile Orta Krallık dönemi başlamıştır.
 1. TUTHALİYE

hitit kralı

 • Mitannilerle komşu olmuştur.
 • Halebi yıkmıştır.
 • Kaşkalar ile mücadele etmiştir.

SUPPİLULİUMA

 • Büyük krallık dönemi başlamıştır.
 • Murşiliden sonra en parlak dönem yaşanmıştır.
 • Mısırla iyi ilişkiler kurmuştur.
 • Hattuşa tekrar önem kazanıp en büyük şehir olmuştur.
 • Asura yardım edip, Kadeş şehrini almıştır.

PİYAŞİLİ

 • Karkamış kralıdır.
 • Karkamış soylularına Şari Kuşuh denmiştir.
 • Hattuşanın en büyük yardımcısıdır.
 1. MURŞİLİ
 • Küçük yaşta tahta geçmiştir.
 • Azza Kayyuşşa ülkesini ele geçirir.
 • Halep çok yağmalanır ve düşüşe geçer.
 • Murşili nin bir kızı üç oğlu vardır. Bunlar II. Hattuşili, II. Havuttali, Halpaşuli dir.
 1. MUWATTALİ

 • Hititleri bir arada tutmaya çalışmıştır.
 • Amurnuya kadar Mısır ilerler.
 • Mısır büyük bir güç elde eder.
 • Başkenti TARHUNTAŞŞA ya taşır.
 • Kardeşi II. Hattuşili ile birlikte hareket eder.
 • Başkentin taşınmasının ardından BÜYÜK KRAL unvanını alır.

MURŞİLİ

 • Mısıra sığınmıştır.
 • Hiç sefere çıkmamıştır. Asur güç kazanmıştır.
 • Seha ülkesi vergi vermeyi bırakır.
 • Hititlerin gerileme dönemi yavaş yavaş başlamış olur.

III. HATTUŞİLİ

 • Mısır ile Kadeş anlaşmasını imzalar. (II.Ramses)
 • Hattuşa yı tekrar başkent yapmıştır.
 • Murşili yi Kıbrısa sürgüne göndermiştir.

GEÇ HİTİT DÖNEMİ

 • Asurlular bu dönemde çok güçlüdür.
 • Su kaynaklarının yanında kazılar yapılmıştır .
 • Kadın ön planda olmuştur.
 • Hititlere özgü, hitit çarığı vardır.
 • Ekonomi gelişmiştir.
 • Geç Hitit krallarına. BİTHİLANİ adı verilen bir mimari töre görülmektedir.
 • İNYOT: Hayvan derisinin gerilmiş hali
 • LİBİSYON: Sıvı su kabı

GEÇ HİTİT KRALLARI

hitit

TABAL KRALLIĞI

 • 1200-1700 yılında Friglerin orta anadoluyu yıkarak hititleri ortadan kaldırmasıyla ortaya çımıştır.
 • En batıda olan krallıktır.
 • Bugünkü Nevşehir, Niğde, Kayseri bölgesini kapsar.
 • Kargamış, Zincirli, Malatya, Arslantepe bu dönemin en önemli merkezidir.
 • Yazılı belgelerden faydalanmışlardır.
 • Hilani adı verilen sutunlu yapılar vardır.
 • Hitit imparatorluk dönemine ait tarihin ilk barajı EŞMEKAYA yapılmıştır.
 • Yozgat(Kerkenes) ve Niğde(Bölgedağ) önemli iki kenttir.
 • Asura karşı mücadele etmişlerdir.
 • Boyalı seramikler vardır.

SAMAL KRALLIĞI

 • Zincirli Höyük başkentidir.
 • Asurların güçlenmesiyle Geç hitit krallığı son bulmuştur.
 • Lidyalılar Friglere son vermitir.
 • Persler ortaya çıkmıştır.

HİTİTLERİN ORTADAN KALKIŞI

 • Yazılı belgeler ortadan kalkmıştır.
 • Sistem çökmeye başlamıştır.
 • Ege göçleri olmuştur.
 • Kuraklıktan dolayı merkezler terk edilmiştir.
HİTİTLERDE KÜLTÜR VE SANAT
 • Heykelcilik ve kabartmacılık gelişmiştir
 • En önemli kabartma Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır.
 • Kayalar üzerine sanat eseri yaptılar.
 • Eserler dinsel konular ve tanrı ile ilgilidir.
 • En iyi örnekleri Konya Fraktin kaya anıtıdır.
 • Geyik figürü önemli bir unsurdur.