Gracchus Kardeşler Dönemi ve Sulla

tarafından
11
Gracchus Kardeşler Dönemi ve Sulla

Roma imparatorluğunun yükseliş dönemlerinden olan Gracchus Kardeşler Dönemi esnasında Tiberius Gracchus ve Gaius Gracchus imparatorluk koltuğunda oturmuşlardır. Gracchus kardeşlerden sonra önce Marius daha sonra Sulla imparator olmuştur. Roma tarihinde Gracchus Kardeşler Dönemi ve Sulla imparatorlukları dönemi başlamıştır.

TİBERİUS GRACCHUS (M.Ö 133)

 • Halk Tribunusu dur.
 • Senato karşıtıdır.
 • Geniş arazilerden oluşan toprakların ihtiyacı olan köylülere veya çiftçilikle uğraşanlara dağıtılmasını istedi. Her yurttaşın sahip olacağı toprak miktarı en fazla 125 hectardı. Böylece elde edilen topraklar dağıtılacaktı.
 • Tiberius Toprak Reformu niteliğindeki tasarıyı Senato ya sunmadan Halk meclisine sunmuştu. O dönemdeki halk tribunus u senato yanlısıydı. Senatörlerin kamu arazilerini kendi yatırımı olarak görmelerinden dolayı teklif veto edilmişti. Yeni halk tribunus u atayınca o kişi teklifi kabul etmiştir.
 • Kölelik sistemini ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.
 • Tiberius ve 300 yandaşı Optimatlar tarafından öldürüldü.

GAİUS GRACCHUS (M.Ö 124-123)

 • Kardeşinin başlatmış olduğu toprak reformu fikrini devam ettirdi.
 • Eşit taksitlerle halka tahıl dağıttı.
 • Mahkeme üyelerini Senato yerine atlı sınıfından seçti.
 • Müttefik konumundaki vatandaşlara vatandaşlık hakkı vermeyi istedi. Fakat bu durum mecliste reddedildi.
 • Taraftarları tarafından öldürüldü.

MARİUS (M.Ö108-101)

 • Kuzey Afrika da hakimiyet kurmak üzere Numidia topraklarına geçmiştir.
 • MÖ 107 Yılı consülüdür.
 • Kendini üst üste 5 defa olmak üzere toplamda 6 defa consül seçtirmiştir.
 • Askerliği paralı hale getirmiştir.
 • Roma’nın Kurtarıcısı unvanını almıştır.
 • Eyalet vergilerini satmış ve buna Publicani demiştir.

SULLA(M.Ö 88-78)

 • Aristokrat bir aileden geliyordu.
 • Marius un subayıydı.
 • Marius un oğlu ve beraberindeki 9 kişiyi vatan haini ilan etti.
 • Amacı Roma da önemli bir mevkiye gelmekti.
 • Cinna ve Marius birleşerek Sullanın arkasından iş çeviriyorlardı. Kendilerini zorla consül seçtirmek istiyorlardı. Bir süre sonra Marius un ölümüyle Cinna kaldığı yerden devam ediyordu. Cinna da ölünce bu görevi Pompeius devralıyor.
 • Sulla senato yanlısıydı. Cumhuriyet dönemini güçlendirmeye çalışmış ve diktatör seçilmiştir. Seçilince ölüm listesi yayınlamıştır.
 • Senatonun sayısını 300 den 600 e,
 • Questor sayısını 20 ye çıkarmıştır.
 • Bir yıl consüllük yapan kişi 10 yıl geçtikten sonra seçilebilir demiştir.
 • Bir kimse questor olmadan praetor, praetor olmadan consül olamazdı.
 • Bir yıl tribinusluk yapan bir kişi ne consül ne praetör ne de questor olamazdı
 • Kendi isteğiyle diktatörlüğü bırakarak evine çekilmiş ve orda da ölmüştür.  Ölümünden sonra birçok ayaklanma çıkmıştır.