Dört Halife Dönemi Savaşları

tarafından
14
Dört Halife Dönemi Savaşları

Peygamber efendimizin ölümünden sonraki dönem olan Dört Halife Dönemi güçlü zorluklarla geçmiştir. Bu Dört Halife Kimlerdir? Dört Halife Dönemi Savaşları nelerdir?

Dört Halife Dönemi

Dört Halife dönemini, zorluklarla ve birçok savaşla geçen bir dönemdir. Şimdi sizlere dört halife dönemindeki halifelerin yaptıkları yeniliklerden kısaca bahsedeceğim.

HZ. EBUBEKİR

 • İlk halife Hz. Ebubekir’dir.
 • Kuran-ı Kerim i kitap haline getirmiştir.
 • Yalancı Peygamberler ve dinden dönenlerle uğraşmıştır.
 • Yermük Savaşı nı Bizans ile yapmış ve yenmiştir.
 • Eceliyle ölen ilk halifedir.

Ridde Olayları

Sebepleri:

 • Bazı kabilelerin Kureyşi rakip görmeleri,
 • Bedevilerden bazılarının Kanun ve nizam tanımaması,
 • İslamın tam benimsenmemesi

Yalancı Peygamberler Olayı

 • Tuleyha b. Huveylit üzerine Halit b. Velid gönderildi. Bu mücadelede Müslümanlar galip geldi.
 • Museylemetül Kezzab da yalancı peygamberlik iddiasında bulunmuştur.

Fetihler

Irak Bölgesi

 • Halkı Arap olan Irak ve Bizans hakimiyetindeki Suriyeye İslamın mesajını ulaştırmak istedi.
 • Halit Irak Cephe komutanlığıına tayin edildi. Önce Yemame sonra Irak feth edildi.
 • Son olarak Küfe nin güneyi Hire ye ulaşıldı.

Suriye Bölgesi

 • Irak bölgesi fetihleri devam ederken Suriyeye de bir ordu gönderildi.
 • Amr b. As Filistine giderken Hz. Ebubekir den yardım istedi. Busra teslim alındı.
 • Müslümanlar ve Bizanslar arasında Ecnadeyn de savaş meydana geldi Filistin kapıları Müslümanlara açıldı.

HZ. ÖMER DÖNEMİ

 • Hz. Ebubekirin teklifiyle halife olmuştur.
 • Fetihlerin en çok yapıldığı dönemdir.
 • Şam da bu dönemde feth edildi.
 • Kudüs savaşılmadan alındı.

Köprü Savaşı (634)

 • Sasaniler ile Müslümanlar arasında yapılmıştır.
 • Müslümanlar Küfe yakınlarında Fırat nehri üzerine bir köprü kurarak Sasanilere saldırmıştır.
 • Müslümanlar başta kaybetmiş, Sasanilerin iç karışıklıklarından dolayı savaşı kazanmışlardır.

Kadisiye Savaşı(636)

 • Müslümanlar ve Sasaniler Kadisiye denilenn yerde tekrar karşılaştılar.
 • İslam Orduları savaşı kazanmıştır.
 • Medain ve Yukarı Mezopotamya feth edildi.

Nihavend Savaşı

 • İranlılar toplandıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırmışlardır.
 • İran ordusu dağıtılmış ve İran şehirleri Müslümanların eline geçmiştir.
 • Sasaniler yıkılmıştır.

Mısır Fetihleri

 • Ekonomik durumun zenginliği vr Bizanstan gelen tehlikelere açık olması nedeniyle bölge fethi önemliydi.
 • Babilyon, İskenderiye ve Trablusgarp fethedildi.

HZ. OSMAN DÖNEMİ

 • En geniş sınırlara ulaşılmıştır.
 • Basra Valisi Abdullah b. Amr tarafından Farslılar üzerine ordu gönderildi.
 • Fars, Irak ve Horasan feth edildi.
 • Zafüs Savari deniz savaşı yapıldı. Kıbrıs sahilleri ele geçirildi.
 • Asya, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya kısmen hakimiyet altına alındı.
 • Hırslı akrabalarını kontrol edememiş valilerin tepkisini çekmiştir.
 • Mısır, Küfe, Basra isyancıları Medineye gelip valilerin değişmesini istemiş Hz. Osman bunu kabul etmeyince evini kuşatıp halifelikten çıkmasını istemişlerdir. Hz. Osman bunu reddedince öldürülmüştür.

HZ. ALİ DÖNEMİ

 • Hz. Önerin Filistin ve Suriye seyahati sırasında Medineye askeri vali olarak atandı.

Sıffin Savaşı

 • Hz. Ali ve Muaviyenin arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve tüm isyancı grupların öldürülmesi fikri savunuldu. Bu görüş ayrılıkları savaşın başlama nedenidir.
 • Hz. Ali savaşı kazanmak üzereyken Muaviye hileye başvurdu. Savaşı Muaviye kazandı.

Hakem Olayı

 • Müslümanlar Şiiler, Sünniler ve Hariciler olarak ayrılmışlardır.
 • Hariciler İslam dünyasını bölmekle suçladıkları Hz. Ali yi öldürmek için ayaklandılar. Bu suikast sonucu Hz. Ali öldü ve dört halife dönemi son buldu.

Deve Olayı(Cemel Vakası)

 • Hz. Ali ve Hz. Ayşe destekçileri Talha ve Zübeyr arasında yaşanmıştır. Hz. Ali nin ordusu savaşı kazanmıştır.
 • Talha ve Zübeyr şehit olmuştur.
 • Müslümanlar arasında yapılan ilk iç savaştır.