keyboard_arrow_down Tarih

Tarihini bilmeyen insan geleceğini de bilemez. Tarih, severek öğrenileceği gibi, hatalarımızı da tespit etmemizi sağlamaktadır. Geçmişte yapılan hataları göz önüne alarak, tarihini objektif bir şekilde inceleyen kişi bugünde ve ileriki zamanda aynı hatalara düşmemiş olacaktır. Tarihi yansıtan kişilerin, objektif olarak yansıtması, tarihin ilk kuralları arasında yer almaktadır.

Tarih hakkında merak edilen herşeyi bulacağınız siteye hoş geldiniz.

Barok Mimarisi

Barok Mimarisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Barok mimarisi 16. ve 18. yüzyılın ortalarında gelişmiştir. İtalya’da ortaya çıkan mimari tarz kısa sürede Avrupa’nın geri kalanına yayıldı ve 17. yüzyılda İspanyol Barok tarzı (Churrigueresque olarak da anılır) Latin Amerika’ya...

İngiltere de ki Şatolar

İngiltere de ki Şatolar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mevcut araştırmacılar “kale” teriminin ne anlama geldiğini tartışıyor, ancak genellikle “müstahkem bir ikametgah yeri” olduğunu düşünüyor. İngiltere, yüzlerce yıl boyunca, İskandinavların Roma tekniklerinin ihtişamını taşla geri getireceği 1066 yılına kadar ahşap...

9 Kürenin Cenneti

9 Kürenin Cenneti

Bu yazı sabitlenmiştir.

Paradiso (İngilizce: “Cennet”, “Cennet”), Dante’nin İlahi Komedya’nın epik şiirinin üçüncü ve son bölümüdür. İçinde, İtalyan şair Cennet’teki yolculuğunu, gördüğü şeyleri ve karşılaştığı insanları, sözde Empyrean’a, Tanrı’nın gerçek evi, azizlere, meleklere ve...

Rus Devrimine Yol Açan Olaylar

Rus Devrimine Yol Açan Olaylar

Bu yazı sabitlenmiştir.

1917’deki Şubat Devrimi’nden başlayıp, o yılın ilerleyen Ekim Devrimi’nde sona eren Rus Devrimi, Rusya İmparatorluğu’nun çöküşüne ve Sovyetler Birliği’nin (1922’de) yaratılmasına neden oldu. Uzun zamandır süren ekonomik sıkıntılar, sosyo-politik huzursuzluk...

Osmanlı Devleti Kronolojisi

Osmanlı Devleti Kronolojisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı Devleti Kronoloji 1299 – Osman Osmanlı Devleti ni kurdu. 1389 – Osmanlılar Sırbistan’ın çoğunu fethetti. 1453 – II. Mehmed, Bizans İmparatorluğu’na son vererek Konstantinopolis’i ele geçirir. 1517 – Osmanlılar,...

Osmanlı Hakkında Bilinmeyenler

Osmanlı Hakkında Bilinmeyenler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Belki de Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili en şaşırtıcı gerçek, Avrupa kroniklerinde bahsedilen “Türklerin” pek çoğunun böyle bir şey olmadığıdır. Avrupalı ​​cehalet (yüzyıllar süren) ve Türkiye’deki millet binasına Osmanlı padişahlarının ‘Türk’ padişahları...

Bozkır Kültürü

Bozkır Kültürü

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eski çağlarda yaşanan kültürün en başında yer alan Bozkır Kültürü hakkında size bilgi vereceğim. BOZKIR KÜLTÜRÜ Eski çağlarda ilk kültürler de kendi bölgelerinin şartları içinde özlülük, kazanacaklarından, orman kavimleri asalak kültürü(avcılık, devşiricilik),...

Emeviler Dönemi Halifeleri

Emeviler Dönemi Halifeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dört halife döneminden sonra halifeliği saltanat haline getiren Emeviler, giderek gelişim gösteren bir devlettir. Emeviler Dönemi Halifeleri hangileridir? MUAVİYE DÖNEMİ Halifeliği saltanata dönüştürdü. Mevali politikasını uygulamaya çalıştı. Başkent Şama taşındı...

Hitit Kralları

Hitit Kralları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hitit döneminin temsilcileri olan Hitit Kralları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Hitit Kralları kimdir? HİTİT KRALLARI LABARNA İlk Hitit kralıdır. İlk olarak Anadolunun kentlerini egemenliği altına alır. Daha sonra güneye ilerler....

Vakanüvistler

Vakanüvistler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eski dönem tarih araştırmaları yaparken bizlere önderlik eden Vakanüvistler tarihimizde önemli yer kaplamaktadırlar. Şimdi sizlere dönem dönem vakanüvistlerden, eserlerinden ve önemli eserlerin konularından bahsedeceğim. VAKANÜVİSTLER MURAT DEVRİ VAKANÜVİSTLERİ VE ESERLERİ YAHŞİ FAKİH...