Caesar ve Octavianus Dönemi

tarafından
12
Caesar ve Octavianus Dönemi

Roma tarihinin en önemli dönemleri olan Caesar ve Octavianus Dönemi konusuna birlikte göz atacağız. Bu dönemlerde gündemlere gelen Birinci ve İkinci Triumvirlikler kurulmuştur.

Caesar Dönemi

caesar dönemi

Caesarın Roma da consül olabilmesi için daha fazla rüşvet vermesi gerekiyordu. Bir tarafta parasız Caesar bir tarafta parası olan ve senato tarafından ötekileştirilmeye çalışılan Pompeius ve Crossuss.

Caesar, Pompeius ve Crossus güçlerini birleştirip M.Ö 60-59 yılları arasında BİRİNCİ TRİUMVİRLİK kuruldu.

Öncelikle bu anlaşma gizli tutulup sonra açığa vurulmuştur. Açığa vurulduğunda üç başlı canavar olarak nitelendirilmiştir.

M.Ö 59 yılı consülü Caesar gibi gözükse de arkada iki consül daha vardır. Consüller senato ya hesap vermek zorunda oldukları için bu süre uzatılmıştı. O ise fırsattan istifade ederek 5 yıllığına Galya seferi komutanlığına getirilmiştir. Böylece 5 yıllığına rahat olmuştur.

Pompeius Caesarın kızı Julia ile evlenmiş ve aralarında bir bağ daha kurulmuştur. Fakat bu üç kişinin arasındaki şüphe bir türlü geçmiyordur. Eğer bu üçü birlikte hareket etmezse sonları ölümdür.

M.Ö 56 yılında yeni consüller Pompeius ve Crossustur. Bunlar ise Caesarın lehine hareket etmişlerdir.

  • Caesar Galya da,
  • Pompeius Roma Merkezde,
  • Crossus Doğu orduları komutanlığındadır. Partlar tarafından öldürüldü.
  • M.Ö 52 de consül Pompeius olmuştur.

Bundan sonra consüllük, praetorlük, questorlük yapanlar 5 yıl geçmeden yapamayacak demiştir. Bunu derken de Caesarı hedef almıştır.

Belirli bir süre sonra Caesar ve Pompeius arasındaki ipler gerilmiştir.

Caesar senato ya diktatör seçilmiştir.

  • Senato sayısı 900
  • Questor sayısı 40
  • Praetor sayısı 16 oldu.

Resmini paraya bastırdı.

Kendi taraftarları Brutus ve Cassius tarafından öldürüldü.

 

OCTAVİANUS İKİNCİ TRİUMVİRLİK

octavianus

Bir toplantıda Roma senatosu Caesarın katillerine karşı harekete geçilmesi gerektiği kararını alıyor.

M.Ö 44 yılı consüllükleriniCaesar ve Antonios paylaşıyordu. Caesar öldükten sonra onun katillerinin cezalandırılması için halkı kışkırtmıştır. Cassius ve Brutus un Roma da kalma şansı kalmayıp Makedonya ya kaçmışlardır.

Caesar kendisine varis olarak yeğeni Octavianus u bırakmıştır.

Antanios bu durumdan memnun olmayıp Pompeius un oğulları Sextus ve Lepidus un yanına İspanya ya gitmiştir. Lepidus aracılığıyla, Octavianus, Antanios ve Lepidus arasında(M.Ö 43-48) de İKİNCİ TRİUMVİRLİK anlaşması imzalandı. Halka açık bir anlaşmadır.

Diktatörlük üç kişi arasında paylaşılmış ve senato da bunu kabul etmiştir.

Caesar Tanrı ilan edilmiştir.

Doğu seferine Octavianus ve Antanios çıkmıştır.

Ele geçmemek için Cassius ve Brutus intihar etmiştir.

Emekliye ayrılan askerlere toprak dağıtımı yapıldı.

Octavianus ve Antanios arasında savaş çıktı galip Octavianus olmuştur. Halk nazarında kaybettiği prestiji tekrar kazanmıştır.

Antanios ve Octavianus arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre AntaniosOctavianusun kız kardeşi Octavia ile evlenmek zoruna kaldı.

GalyaAntanios dan Octavianusa geçti

Antanios ve Lepidus yardımıyla Sextus ortadan kaldırıldı.

Lepidus Sextus un kara ordularını istemiş Octavianus vermemiştir. Lepidus İKİNCİ TRİUMVİRLİK anlaşmasının ilk firesi olmuştur.

Octavianus Antanios u yok etme peşindedir.

Antanios aldığı toprakları Mısır kraliçesinin topraklarına kattı. OctavianusAntaniosun vasiyetnamesini ele geçirdi. Ve halka açıklaıd.

M.Ö 31 yılında Octavianus Mısıra doğru büyük orduyla yola çıkmıştır. Antanios ve Kleopatra ise ele geçmemek için intihar etmişlerdir.

Tek adam Octavianus olmuştur.