Bizans İmparatoru Herakleios Dönemi

tarafından
11
Bizans İmparatoru Herakleios Dönemi

Bizans İmparatoru Herakleios Dönemi, Bizans Devletinde hem çöküş hem yükseliş dönemi olarak adlandırılmaktadır. 

Herakleios Dönemi

 • Devlet güç kaybetmiştir.
 • Paralı askerlere maaş ödenememiştir.
 • Askerie ekonomi yönünden zayıflamıştır.
 • Önemli toprak kayıpları yaşanmıştır.
 • İdari mekanizma bozulmuştur.
 • Sosyal nizam bozulmuştur. Devlet daha sonra yükselmeye başlamıştır.
 • Yunanistanayerleşmek istediler fakat Yunanistanlılar engel olmuştur.
 • Balkanlardan işgal edilen topluluklara İslavya diye kaydedilmiştir.
 • Kilikya(Çukurova)da işgal edilmiştir.
 • İran ordusu Kuzey Doğuya ilerleyip Ermenistanı Bizanslılardan temizlemişlerdir.
 • 614 de İran ordusu Kudüs u feth etmiştir.
 • KudüsBizans için oldukça önem taşımaktadır.
 • Bu dönemde en önemli gelişme Anadolu Topraklarını Tema denilen bölgelere ayırmıştır.
 • Temalar askeri ve idari yönetim merkezi haline getirildi.
 • Başına Strategosdenilen yöneticiler getirilmiştir.
 • Budönemde Anadolu da 4 tane THEMA vardı.
 • Opsikon Theması
 • Anatolikan Theması
 • Ameniokan Theması

Opsikon Theması:İstanbul, Sinop, Ankara, Çanakkale arasındaki batı ve karadeniz güney marmarayı kapsayan bölgedir.

Anatolikan Theması: Konya,Kapadokya, Batı Anadoluyu kapsayan bölgedir.

Ameniokan Theması: Orta veDoğu Karadeniz ile Sivas ve Kayseriyi içine alan bölgedir.

 • Temalarda askeri birlikler toprağa bağlı yaşıyorlardı.
 • Bütünaskerler limitanei(sınır birlikleri) düzenine bağlanmışlardır.
 • Sınır birlikleri yanında seçme birliklerde Anadoluya yerleştirilmiştir.
 • Devletekonomisi toparlanmaya başlamıştır.
 • Ordudaköylüleride kullanmışlardır.
 • Ordunun ihtiyaçlarını Stratioles olarak adlandırılan müridler karşılamaktaydı.
 • Maliyeişleriyle görevlendirilen Logotheles unvanlı memurlar vardı.
 • Zamanlabu memurlar imparatorluğun en yüksek seviyesine getirilmiştir.
 • 620 li yıllarda İranlılara bu yeni orduyla savaş açılmıştır.
 • İrana karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. Bu yeni savaşla kilise hazinelerini devlete bağışlamıştır.
 • Herakliousda asker kökenli olduğu için askeri işlerden anlıyordu.
 • Genellikle atlı birliklere önem vermiştir.
 • Bizans İmparatoru Herakleios Dönemi esnasında Doğu Anadoluyu İranlılardan temizlemiş, Kafkasyaya olan yolu açmıştır.
 • Bugünkü İran topraklarına ilk defa girmiş, II. Hüsrev in bulunduğu kutsal saydığı Ganzak şehrine girmiştir. Kudüsun intikamını bu şekilde almıştır.