Bizans İmparatorları

tarafından
18
Bizans İmparatorları

Daha önce yazılarımızda sizlere Bizans Tarihinde adını duyuran imparatorlardan bahsettik. Şimdi size diğer Bizans İmparatorlari hakkında bilgi vereceğim.

LEONTİS DÖNEMİ (695-698)

 • Çok kısa süren bir dönemdir. Bizans filosu Leontise isyan ederek, Yeşillerin de desteği ile tahta Apsimar(II. Tiberius) u çıkarmışlardır.
 • 695 yılındaki darbeden sonra 20 yıldan fazla bir karışıklık dönemi yaşanmıştır. Bu karışıklık döneminde Araplar Kuzey Afrika kıyılarını ele geçirmişlerdir.

II.TİBERİOS (APSİMAR) DÖNEMİ

 • Araplar bütün Kuzey Afrika kıyılarında mutlak hakimiyet kurmuşlardır. II. Justinonus sürgünden kaçarak önce Hazar kağanı daha sonra Bulgarların ve İslavların desteği ile güç kazanmıştır. Yeni imparator ise Apsimar ve Leontisi idam ettirmiştir.

II.JUSTİNONUS UN İKİNCİ HÜKÜMRANLIK DÖNEMİ (705-711)

 • Devletin dış sorunlarıyla ilgilenmek yerine öç almak için iç düşmanlarla mücadele etmiştir. Bu dönemde lakabı kesik burundur. (Rhimetretos) Bu öç alma duygusu devlete güç kaybettirmiştir.
 • 711 yılında çıkan bir isyanla II. Justinonus ve oğlu Tiberios öldürülmüştür.

TASVİR KIRICILIK (BUHRAN DÖNEMİ)(711-843)

 • Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Hz. İsanın resimlerinin yapılmasına ve bunların kutsal sayılmasına karşı cıkılmıştır.
 • Bu dönem büyük taht kavgalarının olduğu dönemdir.
 • II.Justinonusun öldürülmesi üzerine tahta Ermeni asıllı Philippikos oturmuştur. Philippikos(711-713) döneminde dini tasvirler kaldırılırken, imparator tasvirleri yaygınlaşmıştır. Fakat bu Roma da kabul görmemiştir.

ARTEMİOS-II.ANASTASİOS(713-715)

bizans

 • Bu dönemde Arap akınları durdurulmaya çalışılmış ancak Opsikon Theması donanması ayaklanarak II. Anastasios u bir darbe ile tahttan indirmişlerdir. Vergi memuru olsn Theodosios imparator ilan edilmiştir. Theodosios bunu kabul etmemiştir.
 • Theodosios cok kısa süre tahtta kalmıştır yerine III.Leon geçmiştir.
 1. LEON (717-741)

 • Bu dönemde uzun süren taht kavgaları son bulmuş, imparator saglam, güçlü bir irade kurmuştur.
 • Arap tehlikesi giderek büyümüştür. Bizanslılar saldırılardan Grek ateşi sayesinde kurtulmuşlardır. Araplar Anadolu içlerine kadar çekilmişlerdir.
 • Arap ehlikesi IV.Konstantinos döneminden sonra ikinci kez kesin olarak bertaraf etmiştir.
 • Yeni idari sistem kuran Leon yeni themalar kurarken güçlü olanları ikiye bölmüştür. Kendisinin de eski temasi Anatolikon ve Opsikon temasını ikiye bölmüştür.
 • Hukukta önemli düzenlemeler getirmiştir. Ekloga adında bir kanunname hazırlatmıştır.
 • Tasvir düşmanı bir imparatordu. Arap ordusuna başarılarından ötürü halk trafından sevilip takdir görülmektedir. Yerine veliahd olarak oğlu V.Konstantinos geçmiştir.

V.KONSTANTİNOS DÖNEMİ(741-775)

 • 1 yıl sonra Araplarla savaştan dönerken Artabasdos tarafından saldırıya ugramış, Artabasdos tahta çıkmıştır. Artabasdos Kontantinosun kardeşiyle evlidir. Yenilgye ugrayan Konstantinos Amoriona kaçmıştır.
 • 743 yılnda Thraketion Theması destegiyle ordu kurup Artabastosun ordusunu Sardeste bozguna ugratarak tahta oturmuştur. Artabastosu öldürmüş, yegenlerini de kör etmiştir.
 • Bu da bir tasvir düşmanıydı. Arap başkentini Dimaşk tan Bağdat a taşımıştır. Maraş(Germenikeia) ı geri almıştr.
 • Erzurum(Theodosiopolis) ve Malatya(Melitene) yi geri almıştır.
 • Bizanslılar karsısında Araplar artık taarruzdadırlar.
 • Bulgarlar üzerine seferler dzenlenmıştır
 • Ölünce yerine oglu IV. Leon tahta çıkmıştır.

VI.KONSTANTİNOS VE İRİNE DÖNEMİ

 • Küçük yaşta olduğu için annesi İrine yönetimde söz sahibi olmuştur.
 • Tasvir yanlısı bir anneydi. Tasvir kırıcılara da karşıydı. Bizans tarihinde Tasvir krıcılık hareketi alınan bir kararla gerilemeye başlamıştır.

PHOKOS DÖNEMİ

 • Katliamlar bu dönemde baş göstermiştir.
 • Roma kilisesi ve tüm kiliselerin başı phokostur.
 • Bu durum patriklerin hoşuna gitmemiştir.
 • Sasani imparatoru II. Hüsrev intikamını almak için Bizansa saldırmıştır. Ve Kartaca komutanı Herakleios un İstanbulu kontrol altına almak için Phokosu tahttan indirip yerine Herakleios geçmiştir.