menu Profil

Tarih Hocası

face Yazara ait son yazılar

İspanyada ki Tarihi Camiler

İspanyada ki Tarihi Camiler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Müslüman Moors, ortaçağ döneminin büyük bir kısmı için İspanya’yı yönetti ve bu güne kadar gözlemlenebilecek İspanyol mimarisinde önemli bir iz bıraktı. İber Yarımadası’nın (Reconquista) Hristiyan tarafından keşfedilmesinden sonra birçok İslami yapı,...

Gotik Binalar

Gotik Binalar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gotik mimari, 12. yüzyılın ortalarında Fransa’nın Batı Avrupa’nın diğer bölgelerine yayıldığı ve Orta Çağ’ın sonlarında baskın bir mimari üslup haline geldiği yerde gelişmiştir. Uçan payandalar ve sivri uçlu kemerler gibi yenilikler...

Barok Mimarisi

Barok Mimarisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Barok mimarisi 16. ve 18. yüzyılın ortalarında gelişmiştir. İtalya’da ortaya çıkan mimari tarz kısa sürede Avrupa’nın geri kalanına yayıldı ve 17. yüzyılda İspanyol Barok tarzı (Churrigueresque olarak da anılır) Latin Amerika’ya...

İngiltere de ki Şatolar

İngiltere de ki Şatolar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mevcut araştırmacılar “kale” teriminin ne anlama geldiğini tartışıyor, ancak genellikle “müstahkem bir ikametgah yeri” olduğunu düşünüyor. İngiltere, yüzlerce yıl boyunca, İskandinavların Roma tekniklerinin ihtişamını taşla geri getireceği 1066 yılına kadar ahşap...

9 Kürenin Cenneti

9 Kürenin Cenneti

Bu yazı sabitlenmiştir.

Paradiso (İngilizce: “Cennet”, “Cennet”), Dante’nin İlahi Komedya’nın epik şiirinin üçüncü ve son bölümüdür. İçinde, İtalyan şair Cennet’teki yolculuğunu, gördüğü şeyleri ve karşılaştığı insanları, sözde Empyrean’a, Tanrı’nın gerçek evi, azizlere, meleklere ve...

Acımasız Diktatörler

Acımasız Diktatörler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Diktatörlük kavramı ve iktidarda kalmak için siyasi muhaliflerin güç kullanımı ve sistemik zulmü, eski Roma medeniyetine kadar uzanıyor, ancak, onu neredeyse kaba insan hakları ihlali ve vahşiliğinin eş anlamlısı yapan...

Amerikan Devriminin Önemli Olayları

Amerikan Devriminin Önemli Olayları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Britanya İmparatorluğu’na karşı on üç sömürgenin siyasi bir ayaklanması olarak başlayan Amerikan Devrimi, ABD’nin bağımsız bir devlet olarak kurulmasına yol açtı. Fakat aynı zamanda, özellikle Avrupa’da, başka bir yerdeki sosyal...

Rus Devrimine Yol Açan Olaylar

Rus Devrimine Yol Açan Olaylar

Bu yazı sabitlenmiştir.

1917’deki Şubat Devrimi’nden başlayıp, o yılın ilerleyen Ekim Devrimi’nde sona eren Rus Devrimi, Rusya İmparatorluğu’nun çöküşüne ve Sovyetler Birliği’nin (1922’de) yaratılmasına neden oldu. Uzun zamandır süren ekonomik sıkıntılar, sosyo-politik huzursuzluk...

Romantik Dönem Bestecileri

Romantik Dönem Bestecileri

Bu yazı sabitlenmiştir.

8. yüzyılın sonlarından 19. yüzyıla kadar süren romantik dönem, önemli toplumsal değişimlere yol açan İngiliz Sanayi Devrimi tarafından başlatıldı. Yaşam standardı gelişti ve konserler artık zenginlerin ayrıcalığı değildi. Besteciler duygularını...

En Önemli Viking Liderleri

En Önemli Viking Liderleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bize, Tanrım, vahşi Vikinglere karşı korunma”, bir Fransız Kralı olan Charles Kel tarafından yazılan bir dua, milleti Norseman tarafından neredeyse sürekli saldırı altındayken, genellikle Vikingler olarak bilinen “korsan saldırısı” anlamına...