Ahmet Cevdet Paşa

tarafından
12
Ahmet Cevdet Paşa

Osmanlı Devleti tarihi içinde Cevdet Paşa gibi gelecekle bağlantı kurup, ona göre çalışma gösteren yazar az bulunmaktadır. Eski Osmanlı tarihçilerinden olan Ahmet Cevdet Paşa kimdir? Nerelidir?

Ahmet Cevdet Paşa Biyografisi

1822-1895

Tarihçi & Şair & Hukukçu & Yazar

1822 yılında dünyaya gözlerini açan Ahmet Cevdet Paşa Bulgaristan da doğmuştur. İslam hukuku anlamında baş yapıt olarak kabul edilen Mecelle adlı eserin yazarıdır. Ahmet Cevdet Paşa Murad Molla Tekkesi’nde eğitim almıştır. 22 yaşına geldiğinde Rumeli de kadı olarak memuriyetine başlamıştır. Gerçek adı Ahmet olmasına rağmen yazılarında Cevdet mahlasını kullanmıştır. Bu lakap daha sonra da kendi adıyla bütünleşmiştir. Osmanlı Devleti zamanında pek çok eser kaleme alan Ahmet Cevdet Paşa başarılı tarihçi yazarlardandır. Hukuk alanında da başarılı eserler piyasaya sürmüştür.

İlk önce Vehbi mahlasını kullanan Ahmet Cevdet, daha sonra bu mahlasın başkaları tarafından kullanıldığını görünce, Cevdet mahlasını kullanmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti zamanında yetişen, en değerli bilim ve devlet adamlarından biri olan Ahmet Cevdet Paşa hukuk konusuyla da yakından ilgilidir.Çeşitli kanunlar ve kurumların büyük çoğunluğu Ahmet Cevdet tarafından kaleme alınmıştır. Osmanlı Tarihi konusunda kaleme aldığı Tarih-i Cevdet adlı eseri de 12 ciltten oluşmaktadır.

1855 ve 1865 yılları arasındaki dönemin siyasi olaylarına yer verilen eseri ise Tezakir-i Cevdet dir.

Türk dili çerçevesi içinde Türkçe olarak piyasaya sürülen ilk dil bilgisi kitabı olan Kavaid-i Osmaniyye’nin de yazarı Ahmet Cevdet Paşa’dır.

Şark meselesinin son güneşi olan Ahmet Cevdet Paşa başarılı hukukçular arasında yer almaktadır.

Devletin hemen her alanında çalışmış olan Ahmet Cevdet, 5 defa adliye, 3 kere eğitim, 2 kere vakıf, 1 kere iç işleri 1 kere ticaret ve ziraat bakanlığı gibi görevlerde yer almıştır. 1882 yılında adliyede olan görevinden ayrılan Cevdet , 3 yıl kadar devlet adamlığından uzak kalmayı tercih etmiş daha sonra tekrar adliye nazırı olmuştur.

Görevine 4 yıl devam ettikten sonra çalışma hayatına 1992 yılında veda etmiştir. Hayatının geri kalanını ailesine ve tarihi çalışmalarına adamak istemiştir. Ahmet Cevdet neredeyse hayatının tamamında çok verimli ve değerli işler sergilemiştir. Bu işlerin sergilenmesinde de üstün zekasının ve azminin de elbette büyük etkisi bulunmaktadır.

1895 yılında Bebek de bulunan evinde vefat etmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa Eserleri

  • Tarih-i Cevdet
  • Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
  • Tezakir-i Cevdet
  • Ma’ruzat
  • Divançe-i Cevdet
  • Kavaid-i Osmaniyye
  • Mecelle
  • Belagat-ı Osmaniyye
  • Adab-ı Sedat fi-ilm